Adopce Surya

........... Vsoucasné době stránku Adopce Surya aktualizujeme ................
Rok narození:
Pohlaví: chlapec
Vesnice: under construction
Sponzor: Available