Projekt Sluneční školy

Projekt SURYA představuje realizaci výstavby solární školy, která umožní základní vzdělávání a celoroční výuku ve vesnici Kargyak. Ta leží v severní části Indického Himaláje v pohoří Zanskar. Projekt reaguje na nedostatečnou úroveň základního vzdělání, jež je dána izolací a extrémními klimatickými podmínkami regionu.

Lokalita

 • Kargyak (4200 m.n.m.) je nejvýše položená vesnice Zanskaru, geograficky izolována a bez základní infrastruktury.
 • Obyvatelé se musí potýkat s drsnými klimatickými podmínkami a živí se převážně zemědělstvím. Oblast má velký počet slunečních dní v roce (v dlouhodobém průměru více jak 300), v zimě zde však teploty klesají až na -40°C a vesnice je na celých pět měsíců odříznuta od okolního světa.
 • V Kargyaku žije kolem 200 obyvatel, z toho pouze 10 lidí umí číst a psát. Některé děti odcházejí do vzdálených internátních škol. Do rodného kraje se po ukončení školy většinou nevrací, čímž se narušují rodinné vazby, které jsou základem místní kultury.

Přínosy projektu

Projekt Surya – škola pro Kargyak počítá se stavbou školy a zajištěním celoroční výuky pro děti z vesnice a přilehlých osad, s celkovou kapacitou 60 dětí. Speciální konstrukce stavby, využívající slunečního záření, zajistí v učebnách minimální teplotu 15°C po dobu celého roku a výuka tak bude možná i v zimních měsících. Prázdniny se pak mohou částečně přesunout na léto, kdy většina dětí pomáhá při sklizni a běžně školní docházku zanedbává. Mít možnost se vzdělávat pomůže vesničanům využít svých schopností k nalezení nových pracovních a finančních příležitostí a z dlouhodobého hlediska tak eliminovat stále větší problém, kterým je migrace do větších měst. To vše by mělo za ideálních podmínek vytvořit ukázkový model stavby pro širší využití i v okolních vesnicích.

Realizace

Impulsem pro spolupráci s touto oblastí byly opakované návštěvy, výzkum regionu a zájem o místní unikátní architekturu a kulturu. Na základě setkání s obyvateli a navázáním kontaktů s regionálním ministerstvem školství a místními nevládními organizacemi započala spolupráce na výstavbě školy.

Nákres budovy

Stavba solární školy vychází z diplomové práce Ing. Jana Tilingera, kterou obhájil na výbornou na stavební fakultě ČVUT v Praze v roce 2004. Práce nazvaná Ekologická škola komplexně řeší výstavbu budovy školy. Její autor při realizaci udržuje spolupráci s kolegy a specialisty z blízkých oborů při ČVUT jako jsou matematické modely cirkulace vzduchu, možnosti aditiv v nosné konstrukci, varianty zasklení, územní rozvoj, atd. Celková konstrukce je projektována v souladu s místní architekturou s využitím přírodních materiálů a potenciálu sluneční radiace. Stavba byla zahájena na jaře 2007 a na její realizaci se budou podílet sami vesničané za technické podpory hlavního konstruktéra. Od léta 2006 strávil tým několik měsíců v Kargyaku a místních administrativních centrech, jako jsou Padum, Kargil a hlavní město Ladakhu – Leh. Již během této doby se mu podařilo dosáhnout částečných úspěchů:

 • Výuka dětí v letní škole
 • Výběr správného místa pro stavbu
 • Vybudování skleníku
 • Jednání s místními autoritami a informování vesničanů o přínosech projektu
 • Nákup dřeva na stavbu
 • Organizace a příprava přepravy dřeva po zamrzlé řece Zanskar v únoru 2007
 • Podepsání několika dohod o budoucí spolupráci s místními nevládními organizacemi
 • Uzavření dohody s vesničany, tykající se poskytnutí pozemku pro stavbu

Všechny přípravné práce, jako je kopání základů, nošení kameniva na místo základů a výroba hliněných cihel, byly dokončeny na podzim 2007. Hlavními stavebními materiály jsou: hlína, jíl, kamení, sláma, yakzee (mistní křovina), písek, dřevo, sklo a voda. Budova bude postavena bez použití těžké techniky a termín dokončení je plánován na podzim 2008.

Administrativa

Výuka v soukromé základní škole bude zajištěna pod patronátem místní nevládní organizace Himalayan Buddhist Cultural Association ve spolupráci se sdužením Surya. Pozemek přidělený na stavbu školy byl zapsán do vlastnictví vesnice Kargyak.

Stavební část projektu

Stavba: budova školy, přízemní
Místo stavby: vesnice Kargyak, oblast Zanskar, stát Jamu a Kašmír, severní Indie
Poloha: zeměpisná šířka 33° 03´ 45‘‘, zeměpisná délka 77° 13´ 30‘‘, nadmořská výška 4200 m.n.m.
Poloha google maps: 33.064514,77.228994 prohlédnout školu si můžete ZDE

Zobrazit velkou mapu
Investor: Občanské sdružení SURYA

Schéma budovy

Nákres budovy Nákres budovy Nákres budovy

Zastavěná plocha: 150 m2
Obestavěný prostor: 1340 m3

Pro další obrázky klikněte zde.

Vytápění

Objekt je projektován jako pasivní dům. Veškeré teplené zisky jsou získány ze sluneční radiace. Exponovaná jižní fasáda absorbuje celoročně konstantní množství tepla. Ohřátý vzduch cirkuluje na základě rozdílů tlaků a proudění je usměrňováno Trombeho stěnou. Díky systému „solárně nucené" cirkulace vzduchu, bude teplý vzduch rovnoměrně distribuován po celé budově.

Náklady

V Zanskaru neexistují stavařští specialisté, každý muž musí umět postavit nosnou konstrukci domu a pouze na truhlářské práce se najímají specialisté. Předpokládané náklady na výstavbu jsou odvozeny z cen v místním stavitelství. Rozpočet zahrnuje náklady spojené s provozem školy na dalších pět let a odhadovaná cena je 4,7 mil Kč což je přibližně 225 000 USD.

Oblast Zanskaru

Zanskar se nachází v severozápadní části Indického Himaláje a je to jedna z nejvýše položených obydlených oblastí na světě. Nadmořská výška se pohybuje mezi 3000 – 5000 m n. m., krajina je zde drsná, nepříliš úrodná, avšak majestátní. Na obou stranách ledovcových říček se v oblasti pěstuje zejména ječmen a pšenice, v letních měsících i malé množství zeleniny. Lidé závislí na částečné kočovné ekonomice chovají ovce, kozy a jaky.

Oblast je také velmi známá pro její unikátní přírodu a starou buddhistickou kulturu. Zanskar je jednou z částí převážně muslimského indického státu Jammu a Kašmír a hraničí s Afghánistánem a severním Pákistánem. Místní lidé – Zanskařané – usilují o zachování jejich vlastní buddhistické kultury a jazyka.