Narozeninový den Dalajlámy

Den s datem 6.července znamenal pro naši školu kromě dalšího deštivého dne též velkou slávu v podobě oslav Dalajlámovo narozenin. Místní buddhistické zvyklosti nemohou zapomenout oslavit narozeniny svého nejvyššího lámy. My jsme se rozhodli zpestřit tento den a naplnit ho zábavou, soutěžemi, zpěvem a dalšími aktivitami pro radost nejen našich malých svěřenců, ale též jejich rodičů. Již několik dní předem nacvičovaly děti s učiteli tance a zpěvy. Z každé třídy jste mohli slyšet některou z tradičních písní, které zaznívaly stále dokola, aby si je i ty nejmenší zapamatovaly a v den D mohly před rodiči a spolužáky zapět.

V úterý ráno pÅ™icházejí dÄ›ti s igelitkami naplnÄ›nými tradičními obleky, ve vzduchu je cítit napÄ›tí, učitelé organizují poslední přípravy. DÄ›tičky, které se nepodílejí na vystoupení, jsou zamÄ›stnány hrami u nichž vítÄ›ze čeká sladká odmÄ›na v podobÄ› bonbónů a suÅ¡enek. Z důvodů deÅ¡tÄ› jsme limitováni uzavÅ™eným prostorem Å¡koly, ale na zábavÄ› dÄ›tí to neubírá. Kolem desáté hodiny jsou u dveří Å¡koly první rodičové. Procházejí Å¡kolou, prohlížejí si výtvory svých ratolestí a čekají na hlavní část tohoto dne. Ta pÅ™ichází u místní Gompy po rituálu provedeném mnichy. Po té, co k nebi vylétl kouÅ™ na počest Dalajlámy a odeznÄ›ly mantry, pÅ™ichází jeden z mnichů i k nám do Å¡koly. U fotografie Dalajlámy zapaluje svícen, uklání se a rozdává dÄ›tem sladkosti. 
Nastal čas na zahájení programu pÅ™ipraveného dÄ›tmi. I pÅ™es slabý déšť posedávají rodičové na pÅ™ipraveném sezení pÅ™ed Å¡kolou následováni dÄ›tmi. NaÅ¡i účinkující pÅ™icházejí  a pÅ™edvádÄ›jí taneční kreace v rytmu bubnů doplnÄ›ny dÄ›tským zpÄ›vem. Jsme svÄ›dky pÄ›kného vystoupení čtvrté a páté třídy. Následují dívky z tÅ™etí třídy též s kombinací zpÄ›vu a tance. S úspěšností pÅ™ed publikem nezůstávají pozadu za pÅ™edchozí skupinkou. Na závÄ›r vrcholí soutěže naÅ¡ich nejmenších. Finalisté měří své síly v disciplínách jako skákání v pytlích, stÅ™elba na plechovky, vytahování bonbonů zavěšených na niti ústy. První tÅ™i místa obdržela ceny za bouÅ™livého potlesku publika. Zvěčňujeme tento okamžik společnou fotografií rodičů s dÄ›tmi a pÅ™esouváme se zpÄ›t do Å¡koly na čaj a suÅ¡enky. PÅ™ichází poslední bod dneÅ¡ního programu v podobÄ› promítání filmů. Å kola se na nÄ›kolik hodin mÄ›ní v multikino s projekcí v každé třídÄ›. Ženy v jedné z tříd sledují dojemný ladacký film, muži na chodbÄ› Sedm let v Tibetu a dÄ›ti ve zbývajících třídách pohádky jako Krteček, Pat a Mat následován SnÄ›hurkou. Ve čtyÅ™i hodiny odpoledne odchází poslední návÅ¡tÄ›vník. Ve Å¡kole se rozhostil nevídaný klid. 
DneÅ¡ní den, ač byl provázen zataženou oblohou s deÅ¡tÄ›m, na tvářích rodičů a dÄ›tí zářilo slunko po celý den. V pozadí toho vÅ¡eho se na nás z fotografie usmíval Dalajláma. Snad i jemu se jeho narozeninová oslava líbila. 
(photo: http://www.dalailama.com/gallery/album/0/66)

Zpět k článkům.