Počasí a Learning Centrum

podle našeho dobrého zpravodaje a průvodce Stanzin Sonama jsou treky z Lamajuru do Darcha pres Padum v dobrém stavu. Pro aktuální info se ho nevahejte kontaktovat. Tenzin Sonam Adventure Trek Managing Director E-mail: info@adventurestrek.com Website: www.adventurestrek.com Office: +91 01982 251004 Mob: + 91 9419303986 + 91 9622962046 Společenská rubrika z Kargyaku: Kousek pod naší „Sun School“ roste škola nová,

 tentokráte „Government Primary School“, protože každá vÄ›tší vesnice v údolí má podle rozhodnutí vlády nárok na státní Å¡kolu. Kargyak má zatím jen Å¡kolu soukromou, proto byly vesnici pÅ™idÄ›leny státní peníze na stavbu Å¡koly státní. Možná by se tento počin mohl zdát nÄ›komu maličko nelogický, ale po delším pobytu v Indii by mu bylo zÅ™ejmé, že se jedná o dlouhodobý zámÄ›r indické vlády zvýšit vzdÄ›lanost, k čemuž lze dodat pouze jedno: bohudík! Tato Å¡kola by mÄ›la podporovat aktivity naší Å¡koly, proto tento projekt vítáme a doufáme, že bude fungovat spolupráce vedoucí ke spokojenosti vÅ¡ech, zejména pak dÄ›tí. Původní obdélníkové základy nové Å¡koly byly pÅ™ebudovány na oválné a podle sdÄ›lení mladé sympatické architektky Snehy Khullar z Dílí, která je spoluautorkou pÅ™epracovaného projektu a působí nyní v Kargyaku jako stavební dozor, je nový projekt více obecný a má pracovní název „Kargyak Learning Centrum“. MÄ›ly by se zde nacházet prostory, které by mohly sloužit také k dalším vzdÄ›lávacím aktivitám, společenským setkáním apod. Tento projekt je podporován dalším českým sdružením Blueland a rádi by stavbu dokončili jeÅ¡tÄ› v letoÅ¡ním roce, což ovÅ¡em závisí zejména na dodání kvalitního materiálu a zajiÅ¡tÄ›ní dostatku pracovních sil. Zatím jsou po dvou letech hotovy základy a my můžeme kolegům jen držet pÄ›sti.

P.S. Zlepšilo se počasí !!!
Nikol

Zpět k článkům.