Den plný her

Sobota 18.9. ráno, dlouho očekávané datum, které stálo silnou vrstvu podrážek našich bot. Na tento den jsme dohodli se školou v Tankzo společný "Games day". Možnost spojení se školou ležící dvě hodiny chůze od Kargyaku je nulová a tak se v případě komunikace vracíme ke kořenům a hlavně k nohám. Námaha stála za to a podařilo se nám vykomunikovat datum, čas a průběh tohoto dne...

Sraz byl tento den stanoven na desátou hodinu ranní. Obáváme se trochu účasti naÅ¡ich dÄ›tí. V  pÅ™edchozích dnech jich mnoho onemocnÄ›lo. V devÄ›t hodin doráží pÅ™ibližnÄ› polovina naÅ¡ich dÄ›tí ke Å¡kole a probíhá ranní modlitba s následnou hygienou. Po této ranní rutinÄ› vyrážíme na místo srazu, které bylo určeno ve vesnici Ski, ležící na půl cesty mezi Kargyakem a Tankzo.

Do Ski dorážíme v deset hodin, přesně na čas. Naši kolegové z Tangzo však drželi indické zvyky a dorazili s dětmi s hodinovým zpožděním. Už jsme chtěli začít bez nich, když se z poza horizontu vyhrnula velká skupina dětí různého věku. Přátelsky jsme se pozdravili s učiteli, s dětmi a postavili všechny účastníky do řady na oficiální zahájení. Po zaznění indické národní písně z úst našich malých svěřenců, započal program.

Společně s učiteli jsme vytvořili několik stanovišť s různými disciplínami a děti se rozutekly po jednotlivých úkolech. Mohli jste zde vidět disciplíny jako, fotbal, kriket, přetahování lanem, skákaní pres švihadlo, střílení na plechovky, běhání, stříhaní bonbonu zavěšených na holi se zavázanýma očima apod. Většina disciplín, tedy jejich úspěšné splnění, znamenalo pro soutěživce sladkou odměnu.

Jediní, komu tyto soutěže zpočátku nebyly moc po chuti, byly vybrané děti účastnící se srovnávací vědomostní soutěže. Z každé třídy vybraný zástupce předvedl své vědomosti a mohl je porovnat s vrstevníkem z druhé školy. Své vědomosti mohli prokázat v předmětech jako je hindština, anglický jazyk, matematika a všeobecný přehled. Jak naši učitelé, tak učitelé z Tankzo, pro tuto soutěž připravili srovnávací testy.

Na přelomu dne přišla řada na společnou svačinku. Děti posedaly na louce, rozebraly si sušenky s čajem a našim zrakům neunikly boule za jejich ušima.
OficiálnÄ› jsme zakončili akci kolem tÅ™etí hodiny, kdy každý z návÅ¡tÄ›vníků obdržel malou upomínkovou pozornost. DÄ›ti se i po rozchodu zdržely společnými hrami, tentokrát už rozdÄ›lené na menší skupinky, rozmístÄ›né po celém Ski. Balíme své propriety a vyrážíme proslunÄ›ným odpolednem zpÄ›t do Kargyaku. Nepospícháme, užíváme nádherné scénérie kolem nás a prohříváme tÄ›lo ve slunečních paprscích. Tato akce byla pro Nikol a pro mÄ› jakýmsi zakončením naÅ¡eho působení ve zdejším kraji. Teď už začneme vyhlížet skupinu naÅ¡ich nástupců mířící pÅ™es Shingola. Dorazí každým dnem a my už můžeme začít balit.  

Štěpán

Zpět k článkům.