Den plný her

Sobota 18.9. ráno, dlouho očekávané datum, které stálo silnou vrstvu podrážek našich bot. Na tento den jsme dohodli se školou v Tankzo společný "Games day". Možnost spojení se školou ležící dvě hodiny chůze od Kargyaku je nulová a tak se v případě komunikace vracíme ke kořenům a hlavně k nohám. Námaha stála za to a podařilo se nám vykomunikovat datum, čas a průběh tohoto dne...

Sraz byl tento den stanoven na desátou hodinu ranní. Obáváme se trochu účasti našich dětí. V  předchozích dnech jich mnoho onemocnělo. V devět hodin doráží přibližně polovina našich dětí ke škole a probíhá ranní modlitba s následnou hygienou. Po této ranní rutině vyrážíme na místo srazu, které bylo určeno ve vesnici Ski, ležící na půl cesty mezi Kargyakem a Tankzo.

Do Ski dorážíme v deset hodin, přesně na čas. Naši kolegové z Tangzo však drželi indické zvyky a dorazili s dětmi s hodinovým zpožděním. Už jsme chtěli začít bez nich, když se z poza horizontu vyhrnula velká skupina dětí různého věku. Přátelsky jsme se pozdravili s učiteli, s dětmi a postavili všechny účastníky do řady na oficiální zahájení. Po zaznění indické národní písně z úst našich malých svěřenců, započal program.

Společně s učiteli jsme vytvořili několik stanovišť s různými disciplínami a děti se rozutekly po jednotlivých úkolech. Mohli jste zde vidět disciplíny jako, fotbal, kriket, přetahování lanem, skákaní pres švihadlo, střílení na plechovky, běhání, stříhaní bonbonu zavěšených na holi se zavázanýma očima apod. Většina disciplín, tedy jejich úspěšné splnění, znamenalo pro soutěživce sladkou odměnu.

Jediní, komu tyto soutěže zpočátku nebyly moc po chuti, byly vybrané děti účastnící se srovnávací vědomostní soutěže. Z každé třídy vybraný zástupce předvedl své vědomosti a mohl je porovnat s vrstevníkem z druhé školy. Své vědomosti mohli prokázat v předmětech jako je hindština, anglický jazyk, matematika a všeobecný přehled. Jak naši učitelé, tak učitelé z Tankzo, pro tuto soutěž připravili srovnávací testy.

Na přelomu dne přišla řada na společnou svačinku. Děti posedaly na louce, rozebraly si sušenky s čajem a našim zrakům neunikly boule za jejich ušima.
Oficiálně jsme zakončili akci kolem třetí hodiny, kdy každý z návštěvníků obdržel malou upomínkovou pozornost. Děti se i po rozchodu zdržely společnými hrami, tentokrát už rozdělené na menší skupinky, rozmístěné po celém Ski. Balíme své propriety a vyrážíme prosluněným odpolednem zpět do Kargyaku. Nepospícháme, užíváme nádherné scénérie kolem nás a prohříváme tělo ve slunečních paprscích. Tato akce byla pro Nikol a pro mě jakýmsi zakončením našeho působení ve zdejším kraji. Teď už začneme vyhlížet skupinu našich nástupců mířící přes Shingola. Dorazí každým dnem a my už můžeme začít balit.  

Štěpán

Zpět k článkům.