Jedni kráčí vstříc novému, jiní si něco odnášejí

Lucie, Štěpán a Tomáš je vrací po pěti měsících v Kargyaku, kde se starali o chod Sluneční školy, domů. Právě dorazili do Lehu, odkud před více než týdnem vyrážel Martin s Petrou po Chadaru do hor. Ve škole se na pár dní setkali, aby si předali základní informace o situaci ve vesnici, stavu zásob a běhu školy. Všichni účastníci této dobrovolné mise jsou v dobrém zdravotním stavu a brzy nám dovezou více barvitého vyprávění o životě v jednom z nejodlehlejších míst na této planetě.


Zpět k článkům.