Třetí rozměr Surye aneb naši zlatí "dobroši"

Dobrovolníci Surye, zvláště pak ti, kteří se v horách starali o chod školy, nelení ani doma. Pořádají přednášky pro veřejnost a školy, účastní se akcí, kde projekt prezentují, komunikují s medii. Dělají to tedy pro projekt z lásky. Málokdo si totiž uvědomuje, že všichni tito lidé mají svoji vlastní práci a je tedy třeba, aby projektu obětovali svůj volný čas. Třetí rozměr tedy funguje jen díky jim!....více o přednáškách dobrovolníků najdete v článku...

V pátek 28. 1. 2011 jsme pro žáky 8. a 9. ročníku zorganizovali besedu s panem Jiřím NeÅ¡porem, který půl roku pracoval jako dobrovolník v severoindickém Himálaji v české Sluneční Å¡kole –  www.suryaschool.org. JeÅ¡tÄ› s jedním dobrovolníkem řídil Å¡kolu  a vyučoval nÄ›kolik pÅ™edmÄ›tů ve vesnici Kargyak v nadmoÅ™ské výšce 4200 metrů.  Nahlédl do tradiční ladacké společnosti, navÅ¡tívil budhistický klášter v horách, poznával místní přírodu, ale také  vidÄ›l zmÄ›ny, které do tohoto odlehlého místa pÅ™ináší „vymoženosti“ západní společnosti, stavba silnice, odpadky atd.

 

link Beseda s Jiřím Nešporem

 

V pátek 18.2. měli Radim Špilka a Petra Kykalová úspěšnou přednášku v Brně na Gymnaziu Slovanské náměstí.

 

link Šikovný senát Gymnázia Slovanské náměstí

 

Na 20.ZÅ  v Plzni upořádal Å tÄ›pán Pastula 23.2.2011 pÅ™ednášku. DÄ›ti tÅ™etích až pátých  byly rozdÄ›leny podle ročníků a program byl upraven podle stáří posluchačů. Jednalo se o hodinovou prezentaci fotografií a videí, zakončenou cca 20min besedou a kvízem.

 

Zpět k článkům.