Vyjádření k aktivitám Blueland, o.s.

Vážení sponzoři, dárci, příznivci a adoptivní rodiče, pokud jste si přečetli časopis Respekt 19/2011, článek „Až přijedou po silnici“, nebo jste se jinak setkali s o.s. Blueland, o kterém se píše ve výše uvedeném článku , mohli jste získat zavádějící informace.

Nemůžeme, bohužel, ovlivnit činnost a prezentaci o.s. Blueland, které se snaží v malé vesnici Kargyak vybudovat druhou školu i přesto, že v Kargyaku je potřeba základního vzdělání plně saturována Sluneční školou.
Å kola byla postavena na základÄ› projektu diplomové práce  Jana Tilingera z roku 2004 a je výsledkem jednání se správní radou vesnice Kargyak, která projevila o spolupráci nadÅ¡ený zájem. V září 2008 dokončilo o.s. Surya stavbu Sluneční Å¡koly. V této vesnici je to dosud první a jediná FUNGUJÍCÍ Å¡kola (s kapacitou 60 žáků), kterou může 40 dÄ›tí z této oblasti navÅ¡tÄ›vovat. Ve vesnici Kargyak tedy nejsou dÄ›ti, které by do Å¡koly chodit chtÄ›ly a nebylo jim to umožnÄ›no.
VÅ¡ichni naÅ¡i dárci v projektu adopcí,  dostávají dopisy, kresby, fotky a výrobky, vyrobené naÅ¡imi žáky, stejnÄ› jako hodnocení jejich prospÄ›chu ve Å¡kole. O.s. Surya vybírá a posílá do své Å¡koly 3 x ročnÄ› 2 české dobrovolné učitele v pravidelných 4 mÄ›síčních intervalech, zajiÅ¡Å¥uje placené místní učitele, uniformy, pomůcky, vybavení, učebnice a průzkum oblasti.  NaÅ¡i dobrovolníci, kteří vyučovali ve Sluneční Å¡kole prezentují o.s. Surya na pÅ™ednáškách pro veÅ™ejnost a pro Å¡koly. 
Na internetových stránkách Respektu, naleznete komentáře k tomuto článku od naÅ¡ich dobrovolníků, kteří v Kargyaku osobnÄ› byli a podíleli se buď na stavbÄ› Sluneční Å¡koly o.s. Surya a nebo ve Å¡kole vyučovali. PrůbÄ›h projektu, aktuální zprávy přímo z Kargyaku můžete sledovat na naÅ¡ich internetových stránkách www.surya.cz. 
 
Veškeré vaše dotazy rádi osobně zodpovíme.

DÄ›kujeme vám za vaÅ¡i přízeň a důvÄ›ru a těšíme se na další spolupráci. 

Surya, o.s.

Zpět k článkům.