Hory si zaslouží více respektu

Ahoj, ahoj, ahoj, opět se vám hlásí kargyacká dvojka: Adam a David. Tohoto casu je Adam již v Padumu a kvůli restrikcím indických víz opouští Indii a vydává se na další cesty po Nepálu,Číně, Mongolsku a dále. Mezitím David osamocen obhospodařuje školu a komunikuje s vesničany připravujíc se na příchod nových dobrovolníku a nového školního roku, ale teď už k událostem ušlého měsíce srpna.

Události posledních týdnu byli trochu pochmurného charakteru. Zpočátku selhaní satelitního telefonu nechávaje nás odříznuté od toho malého kousku civilizace, který nám jeÅ¡tÄ› zbyl. Poté následováno vydatným týdenním deÅ¡tÄ›m (pro zdejší kraj ponÄ›kud atypické), který nám a nejenom nám zkazil úsmÄ›v na tváři.  Zdejší domy stavÄ›né dle tradičních postupů z kamení, bláta a nÄ›kolika pracnÄ› dovezených dÅ™evin, nejsou pÅ™ipraveny na nacucané monzunové mraky, kterým se podaÅ™ilo pÅ™ekonat ty velikány na jihu a dostat se až sem na pomyslné pÅ™edsálí tibetské náhorní ploÅ¡iny.  StÅ™echa domu je vÄ›tÅ¡inou pokryta zeminou a slouží jako uložiÅ¡tÄ› cenných produktů (jačího trusu, suÅ¡ené trávy, apod.). Když pÅ™ijde vydatný déšť, stÅ™echy se pomalu promÄ›ní v nasáklou hlínu a začnou propouÅ¡tÄ›t vodu zprvu kapku po kapce, až se promÄ›ní v pravidelný čúrek, pod kterým je zpravidla miska, aby nedoÅ¡lo k jeÅ¡tÄ› vÄ›tším Å¡kodám. Rychle se musí jednat, aby nedoÅ¡lo k znehodnocení zásob na zimu. Po týdnu se počasí umoudÅ™ilo a začalo se s vysouÅ¡ením. Nadcházejí skliznÄ› a políčka už od sluníčka chytla své typické slámovité zbarveni a to je ten správný čas jít kosit. Pro zdejší obyvatele je to bezpochyby nejdůležitÄ›jší část roku. Å patná sklizeň znamená Å¡patnou zimu. O to více tomu platilo v minulosti, než do místního kraje zavítali rupiemi obložení horalové ze západu. S tím souvisí i další bezúsmÄ›vné události poslední doby. PrávÄ› se tu skupinka lidí chystá spálit svého kamaráda, s kterým si pÅ™iÅ¡li do hor užívat léta, ale sedlo a vysoká nadmoÅ™ská výška se mu stala osudnou. Asi jako horská, zelenající se bystÅ™ina mizící pod nánosem suÅ¥oviska stala se z krásných zážitků pochmurná vzpomínka na nehostinné hory obklopené do ruda rozpálenými útesy. NicménÄ› život jde dál. Není to poprvé ani naposled co si hory vzaly svoji daň. Jen další impuls, proč si hory a příroda vůbec zaslouží více respektu. 

Zpět k článkům.