Boj s úřady

image
Následující řádky vás mají seznámit s tím, co vše bylo potřeba v létě 2007 rozhodnout, abychom mohli rozestavěnou školu příští rok dokončit a spustit tak první celoroční vyučování v himálajském pohoří Zanskar.

Od roku 2005, kdy se projekt začal připravovat, byla předběžně domluvena spolupráce s kargilskou vládou státu Džammu a Kašmír. Zanskar spadá právě pod tento region řízený z města Kargil. To znamenalo, že se škola měla stavět pod vedením a podle plánů Občanského sdružení Surya a po svém dokončení měla být registrována jako škola státní. V reakci na tuto skutečnost podala vesnice Kargyak na podzim r.2006 žádost o dotaci 5lakhů (asi 250 tis Kč) a na jaře 2007 se začalo s výkopy.

Jenže vláda ve finále neschválila tamnímu prostředí vhodnou stavbu, kterou jsme jim jako O.s.Surya spolu se zastoupením vesnice v létě 2006 předložili. Rozhodla se prosadit univerzální, v horách již několikrát neslavně realizovaný indický model školy, tedy betonovou konstrukci s plechovou střechou. Nikdo neřešil, že je tento model neefektivní a funkční maximálně po dva měsíce v roce. Měla se zkrátka postavit škola tak jako se staví v Biháru nebo Karnatace. Pro nás to bylo první znamení „ the year of pig“. Rok 2007 je podle tibetského kalendáře rokem nešťastným a všichni kdo se setkají s nezdarem na něj rádi poukazují.

Nevůle úřadů způsobila velké potíže a hlavně nekonečné debaty týkající se statutu školy, fungování O.s. Surya v Indii a v neposlední řadě také přidělení pozemku na stavbu. Samotní úředníci, někdy více vstřícní více a jindy méně, nemají totiž v základních otázkách legislativy, justice a řádné procedury často jednotný názor. Navíc zastihnout je v úřadech si vyžaduje obrovskou trpělivost a výdrž. Po mnoha jednáních s úřady v Padumu, Kargilu a Dillí jsme nakonec přistoupili na druhé řešení: rozhodli jsme postavit školu soukromou bez větší přítomnosti a podpory státu. Bylo to rozhodnutí zásadní, neboť jsme si jako O.s. Surya museli na sebe vzít větší zodpovědnost než bylo původně v plánu. Zavázali jsme se postarat se nejen o výstavbu nízko energetické školy, ale i o její budoucí registraci a zabezpečení vůbec první celoroční výuky v údolí Zanskar.

K tomuto odvážnému kroku jsme odhodlali hlavně díky podpoře a přízni místní neziskové organizace Himalayan Buddhist Culture Association (HBCA). Obrovský dík patří především prezidentovi HBCA Lama Chospel Zotpovi, který si O.s.Surya a projekt Sluneční školy vzal pod svá křídla. Dne 20.9.2007 jsme obdrželi Branch Certificate, což je listina stvrzující záštitu a legitimitu O.s.Surya a projektu Sluneční školy pod HBCA. Tento certifikát je vzácným dokumentem, který nám umožní naprosto legálně fungovat na indickém území, převádět bez potíží peníze ze zahraničí, žádat o pracovní víza, zapojit se do grantů indické vlády a pokračovat tak ve výstavbě dnes už zcela soukromé základní školy. HBCA je organizace se sídlem v Dillí působící v oblasti podpory uchování tibetského buddhismu a jazyka Bodhik. Organizace spravuje již pět základních škol v různých částech Indie a má tak v této oblasti velké zkušenosti.

Další překážkou v létě 2007 byla neschopnost místních úřadů přidělit na výstavbu školy pozemek. Pro úředníky vystavení tohoto dokumentu, který zahrnuje přidělení tzv. khasra čísla a vyměření pozemku na stavbu podle „kanálků“. To obnáší několikadenní nepohodlnou cestu do vesnice a zpět. Přesto, že měl místní „pátvárí“ (indický úředník z katastru) po několik měsíců příkaz zajít do vesnice a povolení co nejrychleji vystavit, získat tento poslední dokument se podařilo až na konci října 2007. Díky za ně.

Dalším dítkem léta 2007 je založení Gomborangjon Culture Association (GCA). Gombo znamená ochránce a jmenuje se tak i ta krásná posvátná hora, která vás vždy (tedy dovolí-li počasí) vítá při příchodu do vesnice Kargyak. GCA je nezisková organizace, která je momentálně v procesu registrace a jejímž hlavním cílem je podpora Sluneční školy. Důvodem k vytvoření GCA byla snaha sjednotit a hlavně vyškolit schopné lidi z údolí Zanskar, aby mohli v horizontu maximálně deseti let převzít nad Sluneční školou ochranu a zajistit tak budoucnost a kontinuitu projektu.

Čekáme na příchod nového roku 2008, který bude ve znamení krysy a podle tibetského kalendáře vystřídá nešťastný rok prasete. Snad nám pomůže ve zdárném dokončení Sluneční základní školy. Julley a poděkování všem co nám s projektem doposud pomáhali.

Za sdružení SURYA, Gabriela

Zpět k článkům.