Stavba školy je dokončena!!!

image

Po několika letech usilovné práce, díky podpoře našich sponzorů a neuvěřitelnému nadšení a obětavosti všech zúčastněných, byla škola v Kargyaku minulý týden oficiálně otevřena!

Rád bych tedy chtěl tímto způsobem velmi poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se na tomto projektu podíleli. Bez Vás by se tento projekt nikdy neuskutečnil! Stejně velké poděkování patří i našim sponzorům - firmám i jednotlivcům, kteří nás finančně nebo materiálě podpořili. Speciální poděkování pak patří Jindře a Petrovi Sýkorovým a Jaroslavu Sklenářovi. Zapomenout ani nemohu na Vás, navštěvníky tohoto webu, za Vaši věrnost, komentáře a podporu našeho projektu. Nakonec bych velmi rád touto cestou poděkoval i Honzovi Tilingerovi, předsedovi našeho sdružení, za jeho neuvěřitelnou vytrvalost a sílu projekt školy v Kargyaku nejen vymyslet a zorganizovat, ale také úspěšně dotáhnout do konce.

A co bude dál? Dokončením stavby školy náš projekt rozhodně nekončí. Naopak, teď doopravdy začíná. Díky škole máme konečně ideální podmínky pro uskutečnění toho, kvůli čemu celý tento projekt začal - dát místním dětem možnost se vzdělávat bez toho, aniž by museli odcházet do vzdálených měst.

V příštích letech nás tedy čeká nejen zajištění kvalitní výuky místních dětí, ale také dovybavení školy, ať už počítači, nábytkem nebo učebnicemi. Postupně také chceme zlepšovat samotnou školu - instalovat větrnou elektrárnu, upravit její okolí, apod. Výhledově bychom se rovněž rádi více zapojili do dění v samotné vesnici Kargyak.

Zkušenosti, které jsme díky tomuto projektu nabyli, plánujeme nadále rozvíjet a v ideálním případě i předat dál - místním lidem, jednotlivcům nebo neziskovým organizacím. Samozřejmě zvažujeme i stavbu další školy, v tomto moměntě je ale na podobné úvahy ještě příliš brzo. V Kargyaku nás čeká ještě spousta práce.

A nezapomene ani na tento web. Nejen, že tu budou nadále přibývat zprávy o dění v Kargyaku a OS Surya, ale chystáme i jeho novou verzi s podstatně větším množstvím informací a fotografií.

S přáním hezkého dne
Pavel Blažek, zástupce předsedy OS Surya a webmaster stránek suryaschool.org

image
image
image
image
image
image

Zpět k článkům.