Velké díky

image

Zni to jako klišé z předávání oskarů, ale faktem je, že bez přátelské a obětavé spolupráce spousty lidí a to jak v čechách tak v Kargyaku, bez podpory našich přátel a našich rodin, spousty lidi kteří nezištně přiložili ruku k dílu a bez náklonosti bohů kteří řídili počasí by se projekt výstavby školy v Karyaku nikdy nemohl podařit. Od samotného vzniku myšlenky až po dnešek to bylo přes sto lidí, kteří krátkodobě či až do dneška spolupracují se Surya. Pracovali na propagaci, výběru dobrovolníků, fundraisingu, úpravě designu budovy i samotné výstavbě, logistice, výstavach, visualizaci, článcích a překladech, curriculu pro výuku, výuce a řadě dalších věcí, tisíce emailů, úkolů a problémů bylo vyřešeno a tisíce překážek bylo pokořeno.

Naše velké díky patří sponzorům, zvláště Petrovi a Jindře Sýkorovým, Aidovi (Jaroslav Sklenář), který krom finanční podpory projektu přijel na místo ve správný čas aby dostál svého příjmení a pomohl s posledním zasklíváním, Markétě, Yigovi a Láďovi za super výuku v létě jenž viditelně děti bavila a každým dnem vykazovali pokroky, ještě jednou Ládovi za kreativní řešení konstrukčních či socialních problémů. Tennamovi za obětavou práci ve vesnici. Určitě musím zmínit pana Anupama Suriho, jenž neuvěřitelně flexibilně vyhovoval našim požadavkům na dodávky dřeva. Pavla Blažka jenž na sebe vzal selý balík povinností na které zbytek teamu z hor nemohl dosáhnout. Petra Jandoru jenž bez dne odpočinku byl na stavě co to šlo, a jeho velké know how bylo nesmírným přínosem. Ondrovi jenž zprovoznil asi největší solární elektrárnu v Zanskaru. Dobrovolníky jenž někteří bez dne odpočinku pracovali od úsvitu do soumraku. A teké velké diky patří Evě, která vzala na sebe břemeno největší a to zvládnou vše na co nikdo jiný už nestačí. Jitce která řídí a kontroluje tok financí. Z minulého roku musím zmínit Jarmuli, Sheilu, pomoc na konstrukci Jindra, praktická řešení výroby cihel – Karel.

A jestě jednou děkuji všem nejmenovaným jenž tvořili hlavní dění, a díky jim to celé vyšlo.

Ale to že je to hotové se vztahuje pouze ke konstrukci, teď je ta mnohem složitější část projektu před námi. A to zajistit celoroční kvalitní výuku v této budově, dodnes se s malými pauzami učilo 17 mesíců, což není zanedbatelné, ale náš cíl je mít funkčních 8 tříd, mimo nursery, jeto nižší a vyšší školka a 1.- 5. třída. Krom toho chceme zajistit pokračování našich studentíků na kvalitní škole, nejlépe v oblasti.

Proto ještě jednou děkuji za spolupráci a pevné nervy a hodně sil tém kdo vtom jste stále s námi,
Honza

Zpět k článkům.