Martinovo slovo na závěr

Vážení návštěvníci webu,
dnes píšu svůj poslední report z Kargyaku a tak mi dovolte, aby byl trochu shrnující a hodnotící i za cenu menší čtivosti, což ovšem neznamená, že bych si byl jistý, že mé předchozí příspěvky nějaké úrovně čtivosti vůbec dosáhly.

Škola v nové budově začala fungovat po slavnostním otevření 22.9.2008. Dnes je 4.1.2009. Přestože jsou to necelé 4 měsíce po otevření, je plno věcí, které je třeba připomenout. Jde sice o krátkou dobu, ale i za tu krátkou dobu se událo plno zlomových situací, které jsme všechny zvládli ve prospěch projektu a hlavně projekt jako celek prokázal svou životaschopnost!

Prvním důkazem je samozřejmě růst vzdělání studentů, který je naprosto nepřehlédnutelný a je obrovskou odměnou jak pro mě, tak i pro všechny, co se kdy na projektu podíleli. Druhým a neméně podstatným z mého pohledu je, že projekt si postupně získává skvělou pověst po celém Zanskaru. Jak jistě všichni víte, tak drby a různé pomluvy se šíří rychleji než informace o dobře odvedené práci a to přímo úměrně nesmyslností drbů a pomluv. Ovšem i přes všechny drby a pomluvy, které jsou přítomny u každé dobré myšlenky a hlavně práce (holt lidská závist je nekonečná, i když se jedná o charitu), vyhrávají zde informace o naší práci. To je i zde, kde sice není většina obyvatelstva přívrženstvem bulváru, obrovským úspěchem. Jestliže na začátku převládaly dotazy k mé osobě na různé pomluvy a drby, tak dnes přichází k nám naprosto cizí lidé a děkují nám za naší práci a to zatím všude, kam jsme došli. Otázky k různým dezinformacím jsou již jen vzácné.

Cesta sem byla ovšem velmi klikatá. Jako první jsme se museli vypořádat s personálním obsazením školy, což se ve finále ukázalo jako klíčové. I přes některá nedorozumění, která zvedla vlnu emocí jak ve vesnici, mezi tibetskými učiteli tak i mezi ostatními soukromými školami, se podařilo na první zimu zajistit velmi zkušené učitele a profesionály a posléze i stmelit skupinu v jeden kompaktní tým, který dosáhl tohoto výsledku jako celek a veškerá nedorozumění vysvětlil, či vyvrátil. Neméně obtížné bylo jednání s místními úřady o statutu školy, já osobně jsem protrpěl velmi dlouhé a ze začátku velmi ofenzivní jednání s místním vysokým úředníkem o našich úmyslech zde, ale ve finále jsem se dočkal pozitivního obratu a nyní se právem můžeme pyšnit statutem státní školy se speciálními výsadami. Což znamená, že Surya o.s. bude vést způsob výuky a to bez jakýchkoliv zásahů státu, což stát bude respektovat, ale Surya o.s. na "oplátku" zajistí postupové testy dle státních standardů a taky pomůže přiděleným státním učitelům se vzděláním. Jde tedy o unikátní projekt spolupráce, který má ovšem jediný cíl. Co nejlepší vzdělání místním dětem. Tedy děti mají záštitu státního vzdělávací systému a všechny výhody plynoucí z jeho absolvování, ale při dost výrazně vylepšeném vzdělání o několik "tříd". Tedy, vážení a milí sponzoři, přispěvatelé, adoptivní rodiče, dobrovolníci i vy kdož zatím jen zvažujete, ale i vy kdo si jen pročítáte tento článek bez zvláštního úmyslu, vezměte v potaz tento skvělý výsledek, který překvapil i mě samotného, a pokračujte, prosím, v podpoře tomuto projektu, protože cesta k vysněnému cíli je pořád ještě daleko. Vzdát to v tuto chvíli by znamenalo promrhání nejen vašich peněz, ale i práce a času všech těch úžasných lidí okolo, co se na projektu podílí a podíleli, tvůrců samotného projektu a v neposlední řadě úžasnému týmu zde v Kargyaku. Tímto bych chtěl také vzdát hold všem těmto lidem za skvělou práci, která sice potřebuje určitá drobná vylepšení, ale směřuje tím správným směrem.

Děkuji všem, co se jakýmkoliv způsobem podíleli, podílí a budou podílet ať již finančně či osobně na tomto projektu. Zatím je to na jedničku!!!

Martin Kalabis

Zpět k článkům.