Dopis od rektora ČVUT p. prof. Ing. Václava Havlíčka CSc.

Vážený pane inženýre,
velice dobře si pamatuji Vaši návštěvu u mě i hluboký zážitek, který na mně vaše vyprávění o stavbě školy v Kargyaku zanechalo. Z těchto důvodů s hrdostí převezmu záštitu nad benefičním koncertem, který k podpoře výuky v Indii pořádáte... celý dopis si můžete přečíst po kliknutí na tento odkaz

Zpět k článkům.