Poslední únorový report nepochází z per našich, nýbrž z maličkých zbytků tužek našich páťáků. Anglická verze je upravena jen zlehka, a to tak, aby to bylo všem srozumitelné, avšak zároveň za co největšího zachování autentičnosti. Příjemné počtení! :)

Ale napřed, jako každý den, se slušně pomodlíme: My holidays Nyidon, 5th class During holidays I had a party. (viz 1) In the party we were dancing and playing drum. Then my party has Radim and Petra. There Is very snow. TIger Is coming and eats sheep. At the party we were eatIng momog and maggi and rice. (viz 2) Desal went to Tangzay village, I am not going to Tangzay. (viz 3) I throw the snow. I am washing clothes and hair. TIbet losarI is fInIshed, then Penpa was drinking chang. (viz 4) Then I am sledgIng. Radim Is not in my party, another girls are in the party. I am going to girl party. My party finishes on friday. Fathers are in the many (om mani pad me hum praying). Then I am going to many too. Then I am drInkIng tea and eatIng chapatI than I play with ball. I am studyIng budhI and hIndi and I am knIttIng socks. I do not LIke woLf, because he eats sheep. I am going to school. There I am watchIng movie. It Is nIce. Then I am going to sheep. My uncLe Is in many group. (viz 5) I am coming to schooL and Petra gIvesme tea. Than I am reading book. Mé prázdniny Nyidon, 5. třída O prázdninách jsme měly party. (viz 1) Na party jsme tancovaly a bubnovaly. Pak na mou party přišli Radim a Petra. Je tu spousta sněhu. Kousek za vesnicí se objevil sněžný leopard a snědl pár ovcí. Nemám ráda vlky, protože žerou ovce. Na party jsme jedly momok, maggi a rýži. (viz 2) Desal (B) šla do Tangzay, já jsem tam nešla. (viz 3) Házela jsem sníh, sáňkovala jsem. Prala jsem a myla jsem si vlasy. Skončil tibetský Losar, a tak Penpa pil čang. (viz 4) Radim není na party, na party jsou jen holky. Jsem na dívčí party a ta končí v pátek. Tatínkové jsou na modlení om mani padme hum. Taky jsem tam zašla. Pak jsem pila čaj a jedla chapati. Taky jsem si hrála s míčem. Učila jsem se bhodik a hindi a pletla jsem ponožky. Šla jsem taky do školy, promítal se film. Byl hezký. Ve škole mi Petra dala čaj. Taky jsem šla hlídat naše stádo ovcí. Můj strejda je v om mani skupině. (viz 5) Pak jsem si četla. Desal [B], 5th class During holidays I WAS IN TANGZAY. I LOOK AT MY TREE. I am eating momok, I am playing criket with my brother. During holidays I am going to see my uncle´s home. In my uncle home then I am drinking milk. Then we play with Nyidon´s sister, we throw the snow at Nyidon. Sister and Nyidon´s brother and me and my brother throw the snow. Then we go to my home and we rest. We give grass to my cows. One day we are going to our school. We throw snow in my house then we are throwing at other places. I am knitting my small socks. I am reading with my sister and my brother, my sister teaches me. I am writing my homework, I am washing my scarf and my clothes, then my sister is knitting my new scarf so I am very happy. Desal (B), 5.třída O prázdninách jsem byla v Tangzay. Koukala jsem se na svůj strom. Jedla jsem momok a hrála s bráchou kriket. O prázdninách jsem šla ke strejdovi. U strejdy jsem se napila mléka. Pak jsme se setrou Nyidon kouličkovaly Nyidon. Nyidonina sestra, její bratr, já a můj bratr jsme házeli sníh. Házeli jsme sníh do domu a pak i na další místa. Pak jsme šli k nám domů a odpočívali jsme. Šla jsem dát kravám trávu. Jednou jsme se vypravili do školy. Upletla jsem si své malé ponožky. S bratrem a sestrou jsme si četli. Sestra mě učí. Psala jsem úkoly, prala šátek a oblečení. Pak mi sestra upletla novou šálu, takže jsem moc šťastná. Sonam, 5th class: Wednesday I go to Sking. (viz 6) MY friends also have party. Girls are dancing. At the party we are eating momok. (viz 7) Party starts at 8 o´clock evening . Party finishes in the moning at seven o´clock. I am knitting very nice socks. Holidays I am playing with snow. I am sledging. Holidays I am reading books. We give grass to horse and sheep. We throw snow then on my foot. I am cleaning my home. I am writing my homework. One day my friend is drinking milk. I am washing my and my sister´s clothes. On monday I am going to sheep. I am plaYING With yak. My village has many /om mani padme hum praying/. Fathers are going to many. My sister is knitting a carpet. I am cooking rice. I am giving water to flowers. My flower is very nice. Boys have also party. We are going to boy party. Girls have party. Boys are coming to girl party. Girls and boys are dancing. We are eating and making momok, then we are happy. We are drinking chang. My friend goes to Jumpal´s home to see movie. Then we watch the movie. I am washing my body. Sonam z 5. třídy Ve středu jsem šla do Sking. Mí přátelé mají party. Holky tancujou. Na party se jí momok. Party začíná v 8 hodin večer a končí až v 7 hodin ráno. Pletu moc pěkné ponožky. O prázdninách si hraju na sněhu. Sáňkuju. Čtu si. Jdu dát koním a ovcím trávu. Házíme sníh kolem, pak i na moje nohy. Doma uklízím. Píšu úkoly. Jeden den pije můj kamarád mléko. Peru své a sestřino oblečení. V pondělí jdu k našemu stádu ovcí. Hraju si s jakem. V mojí vesnici je om mani padme hum modlení. Chodí tam tatínkové. Moje sestra tká koberec. Já vařím rýži. Jdu zalít své květiny. Jsou moc hezké. I kluci mají party. S holkama jdeme na klučičí party. A když je holčičí party, přijdou zase kluci. Kluci a holky spolu tancují. Kuchtíme a následně jíme momok. Pak jsme šťastní. Pijeme čang. Můj kamarád jde k Jampelovi, promítá se tam film. Tak se tam jdeme podívat. Taky jsem se umyla. Rangdol, 5th class I look Wendsday Lord of the ring movie. Radim is coming to my party and we are dancing. Snow leopard came and killed sheep. In the party we are driking sweet milk. The movie is very good. In the movie are four heroes. Frodo went to mountain throw a ring into fire. Tibet Losar is good. Sir Penpa is drinking chang. In the party we are playing cards. We are playing cricket and football. Sauron want to be king. We are dancing and drumimg. We are drinking water. We take water to our party. We are sledging. We are going to Tibet Losar. We finish party in the thursday. We come to shool to play game. I am playing cricket with my friends. We make momo in party. In the movie they are fighting. Me and my sister are going to sheep. We do dinner rice. My goat is eaten by snow leopard. I am going to my uncle. We are riding horse with my friends. We go to girls party. Boy and girl dancing together. Farthers are praying. Our school is very hot. We are making snowmen. I am making snowball. My mother is throwing snow. Rangdol, 5.třída Ve středu jsem se koukal na film Pán prstenů. Radim přišel na mou party a tancovali jsme. Sněžný leopard přišel a zabil ovce. Na party jsme pili sladké mléko. Ten film byl velmi dobrý. Ve filmu byli 4 hrdinové. Frodo šel na horu, aby do tam hodil prsten do ohně. Tibetský Losar je dobrý. Penpa pije čang. Na party hrajeme karty. Hrajeme fotbal a kriket. Sauron (z Pána prstenů) chce být králem. Tancujeme a bubnujeme. Pijeme vodu. Musíme donést vodu z potoka na party. Sáňkujeme. Jdeme na tibetský Losar. Naše party skončila ve čtvrtek. Jdeme do školy a hrajeme tam hry. S kamarády hrajeme kriket. Na party vaříme momok. Ve filmu se bojuje. Spolu s mojí sestrou se jdeme podívat na naše stádo ovcí. K večeři děláme rýži. Sněžný leopard snědl mou ovci. Jdu navštívit strýčka. S kamarády jezdíme na koni. Jdeme na holčičí party. Kluci a holky pak tancují dohromady. Tatínkové se modlí. V naší škole je velké teplo. Stavíme sněhuláky. Dělám sněhovou kuličku. Mamka hází sněhové koule. Chodon, 4th class Wednesday I go to Sking. The weather is not good. In party is making momok. In my party is Topjor and Penpa. In school has movie. In sheep shelter there is snowleopard. Snowleopard kills 4 sheep. Tibet losar is finished. Penpa is drinking arak and chang. In the moring I saw helicopter. I am washing hair. I am washing clothes. I am sitting in the home. The party is very good. One day we are eating rice. We are dancing. Today weather is good. If weather is not good, then I didn´t see Sking village. We are drinking soup. we are drinking tea. I start learning English, Boduck, Mathes and Hindi. I am writting project about animals. I am painting. I play football. I am washing teeth and face. In my party there are boys. we go to boy party. Then I am sledging. I am playing with marbles. (viz 8) Then I go to big girl party. (viz 9) In my party there is Radim. Chodon, 4. třída Ve středu jsem šla do Sking. Není dobré počasí. Na party vaříme momok. Na mé party je i Topjor a Penpa. ve škole se promítá film. Sněžný leopard přišel k našemu stádu ovcí a 4 z nich zabil. Skončil tibetský losar. Penpa pije čang a arak. Ráno jsem viděla helikoptéru. Myla jsem si vlasy. Prala jsem si. Seděla jsem doma. Party je velmi dobrá. Jeden den jíme rýži. Tancujeme. Dneska je dobré počasí. Když počasí není dobré, nedohlédnu na Ski. Pijeme polévku a čaj. Začínám se zase učit angličtinu, bhodik, matiku a hindi. Píšu projekt o zvířatech. Maluju. Hraju fotbal. čistím si zuby a myju si obličej. Na mou party přišli kluci. My jsme pak šli na klučičí party. Pak jsem sáňkovala. Hrála jsem si s kamínky. Pak jsem zašla na party velkých holek. Na mojí party byl i Radim. Poznámky: 1. Děti tu mívají party celkem často. Zatím jsme s Radimem byli jen na dvou, nicméně obě vykazovaly jisté známky podobnosti. Kluci a holky mají party zásadně odděleně a soupeří o to, čí party bude lepší. Kvalitu party vylepšuje druh zvolené zábavy, druh připravovaného jídla a pak především přítomnost učitelů (ať už nás nebo Tibeťanů). Stává se, že uloví-li jedna ze skupin učitele, běží se hned vyslaná část podívat na party druhého pohlaví, aby mu mohla sdělit, že učitelé jsou u nich, a triumfovat tak. Takto popuzená skupina se však často sebere a běží na party, na níž jsou přítomni učitelé, a snaží se je přemluvit, aby přešli na party raději k nim. Nás takhle jednou přetáhli kluci, protože jejich menu obsahující "momok" se oproti holčičí čínské polévce z pytlíku vskutku nedal odmítnout! (Děti si na party připravují všechno samy: čaj, jídlo, spaní atd.). Party obou pohlaví se dost liší v druhu zábavy. Holky většinou tancují, zpívají a bubnují /teda zatím vždycky bubnovala jen Desal A ze 4. třídy/. Občas taky hrají hru na "kamínkovou zručnost". Nevím, podaří-li se mi tato hra srozumitelně popsat, ale každá holka tu nosí po kapsách 7 kamínků. Her je několik variant, já popíšu tu, kterou už jsem nejen pochopila, ale už jsem byla i schopna se ji naučit. Kamínky se vezmou do ruky, zatřepe se jimi a rozhodí se na zem. Pak se jeden z nich vezme, vyhodí a během doby, kdy je vyhozený kamínek ve vzduchu, musí se rychle sebrat minimálně jeden další kamínek a pak rychle chytit ještě ten vyhozený. Pokud se vám takhle podaří pochytat deset kamínků za sebou, aniž by vám onen vyhozený spadl, postupuje hra do druhého kola, které spočívá v tom, že po vyhození kamínku musíte rychle posbírat ne jen 1 kamínek, nýbrž kamínky 2. Kluci také tancují, bubnují a zpívají, ale mnohem více času tráví nad kartami. Mají své nám neznámé hry, ale už jsme je naučili i Carcassonne, Digit a "Krávy" (6 bere!), které jsme do Kargyaku přivezli díky Klubu deskových her v Hradci Králové. Nejvíc je baví Krávy (dětská verze). Nakonec musím pro úplnost party představy ještě podotknout, že tu kromě dětských party také pravidelně bývají ženské, mužské a doksa party. 2. "maggi"= čínská nudlová polévka z pytlíku, většinou s příchutí koření garam masaly. 3. Desal B není z Kargyaku, na prázdniny šla tedy domů do Tangzay (během školní výuky bydlí u příbuzných v Kargyaku). Tangzay je asi 3 hodiny od Kargyaku. 4. Během našich prázdnin se zrovna slavil tibetský Nový rok zvaný Losar. Slaví se zhruba o měsíc později než se slaví zanskarský Losar. Losar slavili tedy Penpa s Topjorem, naši tibetští učitelé. Nový rok se slaví asi všude stejně, a tak se u učitelů celý den dveře nezavřely, vesničané jim nosili lahve čangu nebo araku a oslavy byly opravdu bujaré... 5. V om mani padme hum skupině jsou všichni muži z vesnice. Zprvu jsem si myslela, že muži se sejdou na modlení a ženy jim tam vaří, ale vůbec to tak není, je to mnohem poetičtější. Každý rok se modlení koná v domě někoho jiného. A zároveň se každý rok určí čtveřice mužů, která během modlení připravuje jídlo a pití pro ostatní. Každý rok je to někdo jiný. To je parádní spolupráce! 6. Sonam je ze Ski, vesnice půl hodiny vzdálené od Kargyaku. 7. Momok je asi nejoblíbenější jídlo většiny obyvatel (nejen) Kargyaku. Přes víkend měli čtvrťáci a páťáci popsat jejich oblíbené jídlo a zapsat k němu recept, tak vám ho zde posílám, zkuste to, je to opravdu pochoutka. MOMOK by Desal [B] My favourite food is momog. Momog has many things. onion, masala, water, flour, and egg, I like momog very much. momog is very tasty. momog has many names. potato momog, meat momog. we make momog with my aunt. onion and garam masala are important flour and water this two very important of momog. I make momog.I like momog very much. Recept na momok od Desal [B] z 5.třídy: Mé oblíbené jídlo je momok. V momku je spousta věcí: cibule, masala, voda, mouka, vajíčko. Momok mám pravdu moc ráda. Momok je velmi chutný. Momok má spoustu jmen: bramborový momok, masový momok. Momok dělám s tetou. Důležitá je cibule a garam masala koření. Mouka a voda jsou také velmi důležité (pozn.: z těch se udělá těsto, případně i z vejce). Dělávám momok. Mám ho opravdu moc ráda. Pozn.: Momok jsou vlastně takové šátečkové knedlíky plněné čímkoli slaným. Jak píše Desal, může být uvnitř ochucené mleté maso, šťouchané brambory, nebo cokoli vás jen napadne. Cibule a trochu pálivé garam masala koření jsou nezbytné ať zvolíte masový či nemasový recept. Dejte nám vědět, jak vám chutnalo! :) 8. "Marbles", tak tu nazývají onu hru na "kamínkovou zručnost", kterou jsem se snažila popsat v první poznámce. 9. Na party velkých holek chodí slečny z doksy, tedy holky od 18, 19 do 25, které zanedlouho vezmou všechny jaky, kozy a ovce z vesnice a odejdou s nimi zhruba na půl roku kočovat po úrodných půdách okolních kopců. Díky dívkám z doksy má pak celá vesnice o mléko a sýr postaráno i během kruté zimy (sýr se během léta nasuší a pak se podává nejčastěji v "tupě", což je zdejší vydatná a ozdravující polévka).

Zpět k článkům.