O satelitním telefonu a zlomeném nártu, o škole jak ze škatulky, neb začal nový školní rok a přišel vážený mnich, o solární troubě a zimě, která obchází Sluneční školu

Po krátké odmlce vás opět zdraví Karol a Zuzka z Kargyaku z krásné, čisté, nově opravené školy. Karol pobyla v Padumu déle než původně chtěla, a i tak se bohužel nakonec vrátila zpět bez satelitního telefonu, jehož vydáni se zda byt v tuto chvíli nemožné. A tak jsme stale odkázány jen na občasnou komunikaci s domovem skrz vesnicky telefon a tento report vám posíláme spolu s posledními odcházejícími do Manali, kteří opouštějí Zanskar před pomalu ale jistě přicházející zimou. Pobyt v Padumu ale pro Karol rozhodne nebyl zbytečný, protože alespoň navštívila okolí a podívala se, jak fungují jiné školy a vůbec jak se tady vlastně žije. (...)

(...) Zuzka mezitím obstarávala Å¡kolu a mimo jiné se také se vydala do Chi pÅ™edstavit se otcům naÅ¡ich dÄ›tí ze Å¡koly. Výlet ji zpříjemnil jeden z otců, který si zlomil nohu v nártu. No, a protože tu pÅ™eci jen tak trochu fungujeme i jako zdravotnici, tak Zuzka vyrobila krásnou dlahu a nohu mu téměř profesionálnÄ› oÅ¡etÅ™ila. Když se po nÄ›kolika dnech vydala mu nohu zkontrolovat a případnÄ› pÅ™evázat, tak mel ale dlahu už dávno sundanou a dožadoval se náplasti. Občas máme pocit, ze náplast tady povazuji za vÅ¡elék, protože ji po nás chtÄ›jí opravdu na vÅ¡echno a nenechají si vysvÄ›tlit, že zlomeninu si tím teda opravdu nespraví. Za nepřítomnosti Karol se Zuzka jeÅ¡tÄ› pÅ™ipravovala na konec Å¡kolního roku a dávala dohromady velké závÄ›rečné testy.

Nyní už jsme tedy zpÄ›t v Kargyaku obÄ› dvÄ› a odstartovaly jsme nový Å¡kolní rok. Po testech jsme mely týden prázdnin, bÄ›hem kterých jsme ale moc času na odpočinek nemÄ›ly. Å kola procházela velkou rekonstrukcí a také úklidem pÅ™ed zimou. To nás opravdu zamÄ›stnalo na cely týden, protože opravit by se tu skutečnÄ› dalo kde co. A daly jsme si hodnÄ› záležet, takže Å¡kola teď opravdu září čistotou a vÅ¡e má své místo. Máme novÄ› vymalováno, spravené a barevnÄ› natÅ™ené lavice, vÅ¡e je umyté a spravené, deky a koberce řádnÄ› vyklepané od stoletého prachu a vůbec, musíme se prostÄ› pochválit, jak je tu krásnÄ› čisto. Když už jsme radovaly z téměř dokončeného úklidu a oprav, tak se stala velice nemilá vÄ›c - pÅ™estaly nám fungovat zásuvky a svÄ›tla. Problémů s elektÅ™inou jsme se opravdu obávaly a nakonec se to fakt stalo. NicménÄ› jsme tedy začaly hledat příčinu problému, kterou jsme nakonec úspěšnÄ› naÅ¡ly, a tak jsme spravily jeden kabel a vymÄ›nily rozbity mÄ›nič. Ted už tedy snad opravdu zvládneme vÅ¡e.

Nový Å¡kolní rok jsme začaly dnem plným her a úklidem vesnice. DÄ›ti soutěžily ve sbíraní odpadků, které jsme pak slavnostnÄ› spálili. Spolu se začátkem dalšího Å¡kolního roku nám pÅ™iÅ¡li i noví učitelé- mladý par z vesnice Rarik, a tak se nás učitelský sbor rozrostl. A abychom se s dÄ›tmi porad jen neučily, tak jsme pro ne pÅ™ipravily pÅ™espaní ve Å¡kole, kdy s nimi strávíme cely den. První skupina už má pÅ™espaní za sebou. Byla to čistÄ› ženská skupina, a tak jsme pekly koláč (nedávno jsme objevily solární trouby, které nás opravdu nadchly, a tak si pečeme kolace a chleba a moc si to užíváme), hrály jsme hry, holky se vzájemnÄ› nalíčily, divaly  jsme se na film a na závÄ›r jsme vÅ¡ichni pohromadÄ› usnuly. Ráno jsme si společnÄ› uvaÅ™ily chapati, posnídaly jako jedna velká rodina a cekaly na velice vzácnou návÅ¡tÄ›vu. K nám do Å¡koly totiž zavítal významný mnich, kterého jsme pÅ™edtím požádaly o posvÄ›cení vlaječek na stÅ™echu Å¡koly. Vzhledem k silnému vÄ›tru ty staré dostaly už opravdu zabrat. Mnich mÄ›l u sebe vlaječky dva dny, aby je posvÄ›til, a poté je tÅ™etího dne pÅ™iÅ¡el povÄ›sit na naÅ¡i stÅ™echu. Cely rituál trval asi pul hodiny. Nejprve se povÄ›sily nové vlaječky pres ty staré, zapálily se vonné tyčinky a mnich pronesl motlitbu. Poté odříkával další motlitbu  a pÅ™i jejím průbÄ›hu začal po stÅ™eÅ¡e rozhazovat rýži. Na závÄ›r dal trochu rýže i každému z přítomných, abychom na úplný závÄ›r vÅ¡ichni hromadnÄ› rozhodili rýži po stÅ™eÅ¡e. Byl to krásný rituál a doufáme, že dÄ›tem teď půjde vzdÄ›lávaní jako po másle. Trochu nás ale zamrzelo, že pÅ™estože jsme zvaly vÅ¡echny vesničany, tak se jich nakonec moc neukázalo. Ale dÄ›tí pÅ™iÅ¡lo hodnÄ› a pÅ™eci jen to bylo hlavnÄ› pro ne, takže jsme s ÃºÄastí spokojené.

Jinak stale více pociÅ¥ujeme pÅ™icházející zimu a to hlavnÄ›, když jdeme prát do polozamrzlé Å™eky nebo když v noci vynášíme myÅ¡i  z naÅ¡ich humánních klícek, do kterých je odchytáváme. Ve Å¡kole vÅ¡ak zimu nepociÅ¥ujeme skoro vůbec. PÅ™estože venku už je hodnÄ› pod nulou, tak je nám tady krásnÄ› teplo, a to jsme jeÅ¡tÄ› ani nemusely zatápÄ›t!

Karol a Zuza

Zpět k článkům.