Blanka a Libor - Čekání na zimu

Vlaštovky na zimu obyčejně míří do teplých krajin, ale my vyhlížíme pořádnou zimu (v doslovném překladu: zima taková, že ptáci padají ze stromů). Bez pořádné zimy totiž nezamrzne horská řeka Zanskar, po které se máme dostat do Sluneční školy, abychom vystřídali Karol a Zuzku.

Průvodce popisuje tuto cestu slovy: Trekking po zamrzlé Å™ece Zanskar je skutečný zážitek pro milovníky dobrodružství. Pro nás a Å¡erpy, kteří nás budou doprovázet je to jediná možnost, jak se nyní do odlehlého Kargyaku dostat. 

Jsme Blanka a Libor, dva dobrovolníci, kteří zde budou od ledna 2012 učit. Už delší dobu se pÅ™ipravujeme a dáváme dohromady vÅ¡e potÅ™ebné. Máme za sebou Sluneční turné na podporu Å¡koly, obdrželi jsme nÄ›kolik kilogramů českých korálků na navlékání pro naÅ¡e budoucí žačky a žáčky (diky, Moniko). BrnÄ›nská firma Nanospol nám na míru pÅ™ipravila oblečení, které nás bude udržovat v suchu i v případÄ› proboÅ™ení ledu na Å™ece a v mrazech, které můžou klesnout i k -40°C. DÄ›kujeme za podporu cestovní kaceláři ESOtravel pÅ™i koupi letenek a skupinÄ› lékařů z Olomoucka za finanční příspÄ›vek pro Sluneční Å¡kolu. 

Velký dík patří i našim rodinám, kamarádům, přátelům a mnoha dalším lidem, kteří nás v naší cestě a konání podporují.

Odlétáme 29. 12. a Nový rok již pÅ™ivítáme v nadmoÅ™ské výšce 3500 metrů ve mÄ›stÄ› Leh v himalájském Ladakhu. Tam se stejnÄ›, jak již mnozí pÅ™ed námi, pokusíme zařídit vrácení zabaveného satelitního telefonu pro přímé spojení Å¡koly s domovem, které je v poslední dobÄ› značnÄ› omezeno. Dokoupíme nezbytné zásoby, zajistíme Å¡erpy a jakmile mrazy zpevní led na Å™ece, vydáme se na chadar, zamrzlou cestu do Kargyaku, kam bychom v polovinÄ› ledna rádi dorazili. 

Blanka a Libor 

(foto Blanka Nedvedicka soukromy archiv)

Zpět k článkům.