Blanka a Libor jsou KARGYAKU

Cesta Blanky s Liborem do Kargyaku se zprvu zdála jako snadná věc. V době jejich příletu do Lehu byla stále ještě otevřená pozemní cesta do Padumu, který se nachází v polovici "zimní" cesty Čadar neboli zamrzlé řeky Zangskar. Hned vzápětí však začalo sněžit a cesta po pevné zemi zapadla v nereálno stejně rychle jako sedla Fotu La a Pensi la, která by museli zdolat. > Na fotce je tým nosičů na cestě z Lehu do Padumu

PÅ™ed více než týdnem tak vyrazili po ledÄ› na Å™ece Zangskar. Začalo opÄ›t hustÄ› sněžit, čímž se zaizoloval led a začal odtávat od spodu, a tak je provázelo časté brodÄ›ní v ledové Å™ece. V Padumu se zastavili jen na dvÄ› noci, aby v domÄ› lyžaÅ™ského instruktora Urgeina nabrali sílu. Pak v doprovodu Kargyackých vesničanů a jejich čangových rituálů pokračovali až do Kargyaku, kam je dle slov Blanky museli skoro dotáhnout, jinak by vesničané usnuli v závÄ›ji nebo u příbuzných v kuchyni s láhví v ruce. Teď probíhá týden intenzivního pÅ™edávání fungování Å¡koly, smluv s učitely a s vesničany, obcházení rodin současných a budoucích žáků a pÅ™edstavování nových učitelů v místním kraji. Karolína se Zuzkou se pomaličku loučí, ale dle jejich slov moc se jim ztama nechce, zalíbilo se jim tam a "dÄ›ti jsou prostÄ› zlaté".

Zpět k článkům.