Probuzení Matky Země u nás i v Kargyaku, lukostřelba a čerstvé zásoby

Tak či onak - v Čechách i v Himaláji probíhají bujaré oslavy přicházejícího jara. (...)

(...) ZemÄ› se probouzí a teploty pÅ™es den dosahují i 10° C a pÅ™es noc padají k nule. Sníh a led z okolí vesnice tudíž opadá a ukázali se první motýli. Budova a okolí Å¡koly prochází generálním úklidem a také samotní vesničané uklízejí. Končí mÄ›síc modliteb a příští týden bude probíhat důležitá událost - LukostÅ™elba. Jačí stáda jsou jeÅ¡tÄ› ve vsi a do probouzející půdy se zaorává jejich trus smíchaný s domácím záchodem. :-) 
Do naší Å¡koly dorazil nový žák Stanzin Lakpa a hned další den pÅ™iÅ¡el i státní učitel, který dříve působil v Purne Stenzin Chogyal. Výuka bude na období lukostÅ™elby pÅ™eruÅ¡ena, aby se i dÄ›ti mohly podílet na vzdání holdu Matce Zemi. Sedlo z Manali by mohlo být průchodné už ke konci tohoto mÄ›síce, tak se Blanka s Liborem těší na čerstvé zásoby. S opadajícím snÄ›hem vzrůstá i návÅ¡tÄ›vnost pravidelných filmových klubů, pondÄ›lního filmu pro dospÄ›lé a stÅ™edečního pro dÄ›ti. 

Zpět k článkům.