V Kargyaku přišel čas orby a setí, jarního úklidu a konalo se rodičovské sdružení

Jarni slunce připravuje himalájské velikány nad Kargyakem rychle o zimni sněhovou nadílku a vesničané se pustili do zavlažování svých políček - přišel čas orby a setí. Ve škole i v jejím okolí jsme se pustili do velkého úklidu. Děti sbíraly odpadky, odklízely kamení, zametaly, utíraly prach, rovnaly a pilně se snažily udělat svou školu krásnější. Nyní už mají plnou hlavu testů, které budou psát pod dohledem státních učitelů v polovině května.

PÅ™i jednom z naÅ¡ich nedÄ›lních výletů jsme navÅ¡tívili Å¡kolu ve vesnici Tangse. Výuka v této Å¡kole je podporovaná francouzskou organizací, která se snaží se o pÅ™iblížení vzdÄ›lávání místním dÄ›tem obdobnÄ› jako Surya. Setkali jsme se s místními učiteli a obhlédli budovu Å¡koly, ke které byl v uplynulém roce pÅ™istavÄ›n prosklený koridor po vzoru Sluneční Å¡koly. 

 NÄ›která horská sedla se pootevÅ™ela a vesnicí začaly procházet první skupinky lidí vracejicích se ze zimního pobytu v teplých krajích Indie. Objevil se tu i místní counselor Tenzing Norbu, který pochází z nedaleké vesničky Shanka. Tento vysoce postavený človÄ›k se v tomto kraji těší velké oblibÄ› a autoritÄ›. PÅ™i návÅ¡tÄ›vÄ› v jeho domÄ› pÅ™ijal naÅ¡e pozvání do Å¡koly na setkání s rodiči k rozpravÄ› o budoucnosti vzdÄ›lávání ve Sluneční Å¡kole. „Parents meeting“ se uskutečnil 23.4. za rekordní účasti nejen rodičů, učitelů Surye, 2 státních učitelů (kteří pÅ™iÅ¡li do Å¡koly začátkem dubna), ale i nÄ›kterých vesničanů z Kargyaku a Skying. Diskuse byla velmi bouÅ™livá, vesničané opÄ›t požadovali, aby Surya, která garantuje a zajiÅ¡Å¥uje celoroční kvalitní vzdÄ›lávání pro dÄ›ti od mateÅ™ské Å¡kolky do páté třídy suplovala práci státních učitelů (jejichž povinností je učit dÄ›ti osm mÄ›síců v roce) a poskytovala vzdÄ›lání celoročnÄ› až do osmé třídy. Realita  je taková, že pobyt státních učitelů v Kargyaku se v minulosti redukoval pouze na období, kdy se psaly státní testy. SpolečnÄ› s counselorem se nám podaÅ™ilo pÅ™esvÄ›dčit vesničany, že jejich zodpovÄ›dností je, postarat se, aby státní učitelé vykonávali práci, za kterou jsou vládou placeni. Na závÄ›r counselor podÄ›koval jménem svým i jménem vesničanů za práci, kterou Surya pro místní dÄ›ti vykonává a pÅ™islíbil Å¡kole svou podporu.

Blanka a Libor

Zpět k článkům.