V Kargyaku přišel čas orby a setí, jarního úklidu a konalo se rodičovské sdružení

Jarni slunce připravuje himalájské velikány nad Kargyakem rychle o zimni sněhovou nadílku a vesničané se pustili do zavlažování svých políček - přišel čas orby a setí. Ve škole i v jejím okolí jsme se pustili do velkého úklidu. Děti sbíraly odpadky, odklízely kamení, zametaly, utíraly prach, rovnaly a pilně se snažily udělat svou školu krásnější. Nyní už mají plnou hlavu testů, které budou psát pod dohledem státních učitelů v polovině května.

Při jednom z našich nedělních výletů jsme navštívili školu ve vesnici Tangse. Výuka v této škole je podporovaná francouzskou organizací, která se snaží se o přiblížení vzdělávání místním dětem obdobně jako Surya. Setkali jsme se s místními učiteli a obhlédli budovu školy, ke které byl v uplynulém roce přistavěn prosklený koridor po vzoru Sluneční školy. 

 Některá horská sedla se pootevřela a vesnicí začaly procházet první skupinky lidí vracejicích se ze zimního pobytu v teplých krajích Indie. Objevil se tu i místní counselor Tenzing Norbu, který pochází z nedaleké vesničky Shanka. Tento vysoce postavený člověk se v tomto kraji těší velké oblibě a autoritě. Při návštěvě v jeho domě přijal naše pozvání do školy na setkání s rodiči k rozpravě o budoucnosti vzdělávání ve Sluneční škole. „Parents meeting“ se uskutečnil 23.4. za rekordní účasti nejen rodičů, učitelů Surye, 2 státních učitelů (kteří přišli do školy začátkem dubna), ale i některých vesničanů z Kargyaku a Skying. Diskuse byla velmi bouřlivá, vesničané opět požadovali, aby Surya, která garantuje a zajišťuje celoroční kvalitní vzdělávání pro děti od mateřské školky do páté třídy suplovala práci státních učitelů (jejichž povinností je učit děti osm měsíců v roce) a poskytovala vzdělání celoročně až do osmé třídy. Realita  je taková, že pobyt státních učitelů v Kargyaku se v minulosti redukoval pouze na období, kdy se psaly státní testy. Společně s counselorem se nám podařilo přesvědčit vesničany, že jejich zodpovědností je, postarat se, aby státní učitelé vykonávali práci, za kterou jsou vládou placeni. Na závěr counselor poděkoval jménem svým i jménem vesničanů za práci, kterou Surya pro místní děti vykonává a přislíbil škole svou podporu.

Blanka a Libor

Zpět k článkům.