Opozdena reportaz - Kargyak - Blanka a Libor

pripravena k odeslani 20. kvetna, kterou se nepodarilo odeslat z duvodu nefungujiciho internetu po dobu naseho pobytu v Padumu:

Políčka okolo Kargyaku se začínají nesmÄ›le zelenat a jaci odtud musí pryč. Otevírá se doksa – místní “zemÄ›dÄ›lské družstvo” kdesi daleko mezi horami. Tam se vesnické ženy, pÅ™edevším mladé dívky, celé léto střídají v péči o jaky, pÅ™ebývají jako kočovníci ve stanech i s jačími telátky a vyrábÄ›jí výborný jogurt a sýr. Kdykoliv je možné je navÅ¡tívit, ale my se teď soustÅ™edíme pÅ™edevším na dÄ›ní ve Å¡kole. Nastala totiž doba velkých testů T1 a to je událost, která se nesmí zanedbat. DÄ›ti to dobÅ™e vÄ›dí, do Å¡koly pÅ™icházejí s vážnou tváří a místo hrám se často vÄ›nují spíše opakování učiva. Na pár dní se tu objevili i tÅ™i státní učitelé, kteří jsou za vzdÄ›lání zdejších dÄ›tí oficiálnÄ› zodpovÄ›dní. Odučili nÄ›kolik hodin a jak se objevili, tak i zmizeli. Zmizely i ledy na potoku za Å¡kolou a k velké slávÄ› a radosti se nám konečnÄ› podaÅ™ilo pÅ™ivést ke Å¡kole vodu. Můžeme se tak bez ostychu a úzkostlivého Å¡etÅ™ení mýt, prát a zalévat zeleninu v naÅ¡em Å¡kolním  skleníčku, který se vesele zelená. Po náročných Å¡kolních testech deti za odmÄ›nu čeká dvoudenní volno a nas dvoudenni cesta do Padumu, kde nakoupíme čerstvé zásoby pro nové dobrovolnice Zuzanu a Petru a snad i odeÅ¡leme tento report...

Zpět k článkům.