Tsomo: První absolventka Sluneční školy v Kargyaku

Tsomo je kargyacká dívka, která jako první studentka ukončila osmou třídu ve Sluneční škole. Rozhodla se jít dále studovat, a my ji v tomto rozhodnutí chceme plně podpořit. V současné době není ve vesnici a ani v blízkém okolí vzdělávací zařízení, které by poskytovalo výuku pro studenty devátých a vyšších tříd. A tak po dlouhém zvažování možností, hovorech s otcem, ředitelem Sluneční školy, a dalšími kompetentními osobami padla volba pro Tsomo zcela zásádní a to opustit Zanskar a odejít do Manali.

Volba to nebyla ale vůbec jednoduchá. Ani pro Tsomo, ani pro její okolí. Tsomo nikdy nebyla nejpilnější studentkou. Často musela místo domácích úkolů pomáhat v domácnosti, odcházet z vesnice daleko za yaky, či pomáhat na poli. Pro studium nebyla předurčena. Otec Dawa si na pro tyto účely vybral své tři syny, a na Tsomo jaksi nezbylo…Její osud měl být osudem dívky „yako-pasky“, která by pomáhala otci a matce. Ta však již v rodině také je a tak otázka Tsomo studia byla otázka čistě finanční.

S otcem Dawou jsme se snažily domluvit skoro dva měsíce. Bohužel, ne moc úspěšně. Zvrat v jeho rozhodnutí nastal až tehdy, kdy se do vyjednávání o Tsomo osudu zapojit ředitel Sluneční školy Chosgyal a Dawu přesvědčil, že by Tsomo měla jít dále studovat.

Tsomo odešla z Kargyaku společně s námi. A kdekdo by se mohl ptát, co si s sebou na studia odnesla. Oblečení, knihy, obrázky, fotky,..? Nebylo toho mnoho. Oblečení to, které měla na sobě, jeden pár bot na přezutí, termosku s čajem a chapati..na nic ostatního nebylo v batůžku místo.

V Manali na nás čekal již Tsomo starší bratr Chostar, který jednal jménem otce jako Tsomo zástupce, a který nám byl vždy velmi nápomocný. Každý den jsme ráno vyráželi všichni společně na „vstupní pohovory“. Škol v Manali a jejím okolí je hodně a studenti mají z čeho vybírat. Pro nás však bylo několik výběr omezujících bodů, kterých jsme se museli držet. V první řadě jsme hledali anglickou školu, nikoli hindi, neb Tsomo doposud studovala předměty jako matematiku, zeměpis, fyziku, dějepis, atd. v anglickém jazyce a v hindi by  pro ni byla terminologie velmi náročná. Dále jsme posuzovali, zda bude Tsomo muset studovat sanskrit, který se v Zanskaru nevyučuje a pokud by ho začala studovat až od deváté třídy, pravděpodobně  by musela hodně bojovat. A v neposlední řadě bylo nutné ve většině škol projít srovnávacím vstupním testem.

Po několika dnech těchto procedur byla unavena nejen Tsomo, ale i její bratr Chostar, který se k celé situaci stavil velmi zodpovědně. Nastal čas pro finální rozhodnutí. Snažily jsme se spojit s Kargyakem, abychom celou situaci důkladně prodiskutovaly s ředitelem Chosgyalem. Po zvážení všech pro a proti jsme se všichni společně shodli na DAV Manali School, která snad bude pro Tsomo to nejlepší. Nový školní rok ale začíná až v březnu a aby naše studentka nezahálela, tak jsme ji domluvily soukromé hodiny v předmětech, které bude na nové škole studovat.

A dále musí jít Tsomo sama. My však doufáme, že jsme pro ni udělaly to, co bylo v našich silách, že život, který ji čeká bude životem veselým, plným studijních úspěchů….te  hušar sil, Tsomo, hey…

Zpět k článkům.