Sluneční škola v novém "gonchi"

Správu školy jsme po dlouhém promýšlení a důkladných a rozsáhlých přípravách předali do rukou obyvatel Kargyaku. Tak by se stručně dala shrnout zásadní změna, kterou Sluneční škola tento rok prošla. Co to ale přesně znamená a co z toho vyplývá? (...)

Správa školy 
Od zahájení svého provozu v roce 2008 až do letošního listopadu byla škola pod neustálým dohledem zpravidla českých dobrovolníků. Ti měli na starost údržbu budovy, koordinaci privátních učitelů a výuku angličtiny, dle potřeby i jiných předmětů. Byli zkrátka zodpovědní za to, aby ve škole běželo vše jako na drátku. Od nového školního roku 2013/14 se o budovu starají a na bezproblémový průběh dohlíží tři správci, kteří byli zvoleni vesnicí a odsouhlasení vedením Surye. Kdo naši správci jsou? 

Lobsang Jinba, kargyacký truhlář, muž bystrý, zodpovědný, nápomocný nesmírně, anglicky plynně hovořící. Na starost bude mít i pravidelný truhlářský workshop ve škole. 

Sonam Spalkit, též muž zodpovědný, spolehlivý.
Stanzin Tashi. Zástupce mladé generace Kargyačanů. Budoucnost vesnice. Letos jmenovaný do funkce státního učitele v naší škole. Máme z něj radost.

S našimi třemi muži jsme se od září, kdy byli zvoleni, intenzivně scházeli, připravovali je na jejich nové funkce, znovu a znovu probírali jednotlivé aspekty fungování školy a jejich nově nabytou zodpovědnost za ně.  Lobsang, Spalkit i Tashi svou iniciativou již od počátku prokazují, že škola je skutečně v dobrých rukou: v rekordním čase zorganizovali ve vesnici výběr jačího trusu pro školu i privátní učitele, zařídili transport plynových bomb, školu i výuku pravidelně kontrolují.

Po našem odchodu jsme s trojicí správců v pravidelném kontaktu: každý týden se prostřednictvím telefonické relace dozvídáme, je-li vše v pořádku, budova zda stojí, učitelé i žáci že docházejí. Činnost správců, vesnice i privátních učitelů ve všech školních záležitostech je během roku pečlivě monitorována na dálku, o bezproblémovém fungování projektu je nezbytné přesvědčit se bezprostředně i na místě. V létě příštího roku se do Kargyaku vypraví zástupci Surye, aby provedli monitoring, jak se celý nový řád školy osvědčil. Školu jsme do rukou vesničanů předali na zkušební dobu jednoho roku, letní kontrola bude rozhodující pro další postup.

Přestože jsme školu fyzicky předali, budova je stále majetkem Surye a my nadále plně zajišťujeme její provoz tím, že financujeme privátní učitele. V letošním roce ukončila docházku ve Sluneční škole Tsomo – naše první absolventka; v příštích letech bude absolventů přibývat a Surya bude i nadále své bývalé žáky podporovat ve studiích mimo Kargyak.

Dobrovolníci

Přestože jsme celoroční správu školy předali do rukou zástupců vesnice, chceme i nadále do projektu zapojovat dobrovolníky: jsme si vědomi toho, že dlouhodobější přítomnost cizinců a nutnost s nimi komunikovat vytváří pro děti podnětné lingvistické prostředí a celkově je rozvíjí. Dobrovolnický pobyt ve Sluneční škole se oproti předešlé praxi bude lišit délkou a náplní: v letních měsících (červen – září), kdy jsou privátní učitelé zpravidla na dovolené a v rozvrhu tak vzniká prostor pro krátkodobou změnu, budou dobrovolníci zajišťovat intenzivní workshopy anglické konverzace, lekce práce s počítačem, případně kurzy první pomoci.

Učitelé a výuka

Dobrovolnici ze Sluneční školy sice odešli, učitelská posádka tím ale rozhodně neutrpěla. Naopak, kantorů máme snad nejvíc za celou historii školy! Jsme bohatší o dva statni učitele: k Siru Chogyalovi, řediteli školy, se připojili Tenzin Norchok (z vesnice Jal, asi 5 hodin cesty od Kargyaku) a Tenzin Tashi, mladý Kargyačan. Oba chlapci letos ukončili bakalářská studia v Džammu, na své učitelské pozice byli jmenovaní v létě a svých funkci se zhostili zodpovědně a s iniciativou. Pozorovat tyto naše mladíky při práci s dětmi (i v poli:) je čirá radost.

Pilířem výuky ve Sluneční škole jsou ale naši privátní učitelé: díky nim může probíhat vyučování v zimních měsících, kdy mají státní učitelé oficiální prázdniny. I skupina privátních učitelů se rozrostla o dva cleny. Tashi a Tsomo, manželský par z Rariku, vesnice zpoza sedla Shingola, v naší škole zahajují jako učitelé svůj třetí služební rok. K nim přibyl lama Tenzin Dawa, vážený a učený buddhisticky mnich z lungnacké vesnice Kuru (4 hodiny cesty z Kargyaku), který zajisti výuku tibetštiny, zakladu buddhismu a buddhistické filozofie. Jsme rádi, že na tak důležité předměty máme muže z nejpovolanějších.

Kromě buddhistických předmětů se vzdělávací aktivity dětí rozšířily i do prostoru mimo oficiální školní vyučování. Zimní truhlářský workshop měl mimořádný úspěch, a tak jsme se rozhodli zařadit jej do výuky pravidelně. Jednou za měsíc tak budou děti pod Lobsangovým vedením zkoumat taje dřeva a jeho možné tvůrčí zpracování. Každý pátek se potom po vyučování školou rozezní jemný cinkot jehlic a rozkutálí se vlněná klubíčka: Tsomo bude v rámci pletařského workshopu učit děvčata jak plést tradiční zanskarské ponožky, čepice, rukavice a jiné půvabnosti.

Na závěr

Rozhodnutí předat školu Krgyackým nebylo jednoduché a bylo přirozeně doprovázeno mnoha otázkami o kompetencích a schopnostech vesničanů. Ty jsme v daných podmínkách dlouhou dobu pečlivě zkoumali a prověřovali. Jsme přesvědčeni, že stojí za to poskytnout vesničanům prostor jejich vlastní iniciativě, ukázat a umožnit jim cestu k samostatnosti a zodpovědnosti, a že naši Kargyačtí jsou schopni tohoto prostoru zodpovědně využít.

Petra Marešová a Zuzu Hametová

Zpět k článkům.