Pavel Steidl, Republic of Two a Voila zahrají 22. května v Betlémské kapli pro Sluneční školu Surya

Vystoupení kytarového virtuoza Pavla Steidla, kapely Republic of Two a Voila, moderátor Jaroslav Dušek, dražba fotografií a především dobrý pocit z podpory smysluplného projektu - to vše čeká návštěvníky benefičního koncertu pro Sluneční školu Surya 22. května v pražské Betlémské kapli. Celý výtěžek ze vstupného bude věnován na provoz solárně vytápěné energeticky nezávislé školy, která poskytuje celoroční vzdělání dětem v Kargyaku, izolované oblasti v indickém Himálaji. “Letos jde již o 5. ročník této akce, díky které můžeme zajistit údržbu školy, platy učitelů, školní uniformy i nezbytné pomůcky,” uvádí autor projektu a předseda pořádajícího občanského sdružení Surya Jan Tilinger. Benefiční večer pod záštitou rektora ČVUT Petra Konvalinky začíná v 19:30 hodin, vstupenky jsou k dostání již nyní v síti Ticketpro, v pokladně Divadla Archa, v Betlémské kapli a v Informačním centru ČVUT v kategoriích od 120 Kč (snížené - studenti), 250 Kč (základní), 450 Kč (sponzorské) až po 700 Kč (VIP).

Kargyak je odloučená vesnice v indickém Himálaji v nadmoÅ™ské výšce 4200 m n. m., jedno z posledních míst, kde pÅ™ežívá původní tibetská kultura. Vesnice donedávna nemÄ›la Å¡kolu a dÄ›ti musely odcházet do vzdálených internátů nebo se nikdy nenaučily číst a psát. Výstavba budovy Sluneční Å¡koly v Kargyaku probÄ›hla v letech 2006 - 2008. Od začátku spolupráce s místními obyvateli sdružení Surya poskytuje pravidelnou Å¡kolní výuku, která zprvu probíhala v provizorních prostorech a v září 2008 byla pÅ™enesena do novÄ› dokončené budovy Å¡koly. Po více než pÄ›ti letech pravidelné výuky v této budovÄ› je „Surya Sun School in Kargyak“ pojem v celé oblasti. “Jde o jedinou Å¡kolu, která díky unikátní konstrukci umožnuje výuku i v extrémnÄ› mrazivých zimních mÄ›sících. KromÄ› vzdÄ›lání dÄ›tí i dospÄ›lých pÅ™inášíme do oblasti i základní povÄ›domí o hygienÄ›, obnovujeme zapomenutá Å™emesla, sázíme stromky i díky skleníkům rozÅ¡iÅ™ujeme možnosti pÄ›stování zeleniny i do zimních mÄ›síců,” doplňuje Jan Tilinger. Dodnes se na výuce v této budovÄ› vystřídalo pÅ™es tÅ™icet dobrovolných učitelů, každý na dobu kolem pÄ›ti mÄ›síců. KromÄ› českých učitelů se staral o kvalitu výuky i tým indických a tibetských pedagogů. Na podzim loňského roku byla správa Å¡koly částečnÄ› pÅ™edána radÄ› rodičů a radÄ› vesnice, které budou organizačnÄ› zajiÅ¡Å¥ovat výuku a a dohlížet na její kvalitu. Občanské sdružení Surya nadále poskytuje prostÅ™edky na platy učitelů, dobrovolné učitele angličtiny v letním období, Å¡kolní uniformy a nÄ›které pomůcky. Cílem je, aby byl projekt v budoucnu zcela samostatný, nezávislý na zahraniční pomoci.

Občanské sdružení Surya nyní vybírá nový projekt k realizaci, který by byl situován v podobnÄ› izolované a znevýhodnÄ›né lokalitÄ›. Sdružení Surya funguje hlavnÄ› díky individuálním soukromým dárcům a úžasné skupinÄ› dobrovolníků, kterým moc dÄ›kuje za podporu.

Videoklipy:
Pavel Steidl: http://www.youtube.com/watch?v=M4gb68by4lE
Republic of Two: http://www.youtube.com/watch?v=lQbo0fmiahs
Voila: http://www.youtube.com/watch?v=6bCpwb1IbHY

Zpět k článkům.