Projekt bambusove skoly pro Barmu

Myanmar známý jako Burma je jedna ze zemí jihovýchodní Asie. Nachází se na západní straně poloostrova Zadní Indie při pobřeží Bengálského zálivu. Lokace k umístění stavby je na jihovýchodním pobřeží poblíž delty řeky Irrawadda. Toto místo bylo v roce 2004 zasaženo tsunami a v roce 2008 postiženo hurikánem Nargil. Dodnes nedošlo k zásadní obnově po těchto přírodních katastrofách.

Koncept projektu je založen na logice rozvoje osobnosti a poznání. Vše počíná z pevného bodu (základu) který substituuje vědomé rozhodnutí se vzdělávat a rozšiřovat svoje poznání světa. Rozšíření plochy na pochozí desku je připodobnění základních vědomostí o které se člověk může opřít při dalším studiu. Boxy které jsou půdorysně menší znamenají kumulování poznání a růst osobnosti. Zastřešení rozsáhlou střechou se světlíky poukazuje na celoživotní rozvoj lidského poznání kdy nakonec po absolvování životní moudrosti je člověk schopen vnímat svým pohledem svět kolem. Světlíky pak dávají možnost přívodu světla pod střechu a prosvětlují tak cestu ven z nevědomosti za konečným poznáním.

  Objekt Å¡koly je koncipován jako čitelný celek složený ze 3 částí. První jsou základy a pochozí bambusová deska. Druhou jsou jednotlivé boxy využívané jako třídy a zázemí pro učitele. Jídelna je umístÄ›na na bambusové desce bez boxu aby nebyla prostorovÄ› definovaná a dala se využívat i jako místo k odpolednímu odpočinku a Å¡kolním slavnostem. Knihovna se nachází na stÅ™eÅ¡e boxu používaného jako třída pro nejstarší dÄ›ti. TÅ™etí složkou je stÅ™echa vynesená a konstruovaná z bambusových prutů. Vynesení stÅ™echny je koncipováno jako samostané Å™eÅ¡ení, které není závislé na umístÄ›ní boxů s třídami pod ní. Vzniká tak neomezený prostor.

   Základy stavby jsou tvoÅ™eny pomocí drobných betonových pilotů a patek. Hlavním konstrukčním materiálem objektu je bambus, který je se základy spojen pomocí ocelových trnů.

Pochozí konstrukční deska je vynesea pomocí vázaných bambusových sloupků 1,5m nad terén pro lepší odolnost objektu proti drobným povodním.

Místnosti určené pro třídy a zázemí učitelů jsou řešeny jako nezávislé boxy konstruované z bambusových prutů a „sendvičových“ bambusových desek. Třídy, které mají pochozí stropy jsou složeny ze zesíleného konstrukčního systému, který umožňuje osazení pochozího stropu.

Schodiště vedoucí na střechy boxů jsou řešena jako nezávislá, kotvená do bočních stěn konstrukčních boxů.

  Systém zastÅ™eÅ¡ení využívá rozdÄ›lení polí na jednotlivé trojůhleníky, které tvoří drobné rámy spojené v jeden konstrukční celek. Díky vlastnostem bambusu je možné v této konstrukci užívat subtilnÄ›jších dílů a vÄ›tších rozpon. PÅ™esahy stÅ™echy jsou podpírány Å¡ikmými sloupy kotvenými do základu. Tyto podpÄ›ry jsou provázány jak s pochozí konstrukční deskou tak se systémem zastÅ™eÅ¡ení. Pomáhají tak uvtoÅ™it velmi  prostorovÄ› tuhou ale zároveň subtilní konstrukci. StÅ™echa je pokrytá podle místní tradice suÅ¡enými stébly trávy a listy místních keřů.

Zpět k článkům.