Projekt bambusove skoly pro Barmu

Myanmar známý jako Burma je jedna ze zemí jihovýchodní Asie. Nachází se na západní straně poloostrova Zadní Indie při pobřeží Bengálského zálivu. Lokace k umístění stavby je na jihovýchodním pobřeží poblíž delty řeky Irrawadda. Toto místo bylo v roce 2004 zasaženo tsunami a v roce 2008 postiženo hurikánem Nargil. Dodnes nedošlo k zásadní obnově po těchto přírodních katastrofách.

Koncept projektu je založen na logice rozvoje osobnosti a poznání. Vše počíná z pevného bodu (základu) který substituuje vědomé rozhodnutí se vzdělávat a rozšiřovat svoje poznání světa. Rozšíření plochy na pochozí desku je připodobnění základních vědomostí o které se člověk může opřít při dalším studiu. Boxy které jsou půdorysně menší znamenají kumulování poznání a růst osobnosti. Zastřešení rozsáhlou střechou se světlíky poukazuje na celoživotní rozvoj lidského poznání kdy nakonec po absolvování životní moudrosti je člověk schopen vnímat svým pohledem svět kolem. Světlíky pak dávají možnost přívodu světla pod střechu a prosvětlují tak cestu ven z nevědomosti za konečným poznáním.

  Objekt školy je koncipován jako čitelný celek složený ze 3 částí. První jsou základy a pochozí bambusová deska. Druhou jsou jednotlivé boxy využívané jako třídy a zázemí pro učitele. Jídelna je umístěna na bambusové desce bez boxu aby nebyla prostorově definovaná a dala se využívat i jako místo k odpolednímu odpočinku a školním slavnostem. Knihovna se nachází na střeše boxu používaného jako třída pro nejstarší děti. Třetí složkou je střecha vynesená a konstruovaná z bambusových prutů. Vynesení střechny je koncipováno jako samostané řešení, které není závislé na umístění boxů s třídami pod ní. Vzniká tak neomezený prostor.

   Základy stavby jsou tvořeny pomocí drobných betonových pilotů a patek. Hlavním konstrukčním materiálem objektu je bambus, který je se základy spojen pomocí ocelových trnů.

Pochozí konstrukční deska je vynesea pomocí vázaných bambusových sloupků 1,5m nad terén pro lepší odolnost objektu proti drobným povodním.

Místnosti určené pro třídy a zázemí učitelů jsou řešeny jako nezávislé boxy konstruované z bambusových prutů a „sendvičových“ bambusových desek. Třídy, které mají pochozí stropy jsou složeny ze zesíleného konstrukčního systému, který umožňuje osazení pochozího stropu.

Schodiště vedoucí na střechy boxů jsou řešena jako nezávislá, kotvená do bočních stěn konstrukčních boxů.

  Systém zastřešení využívá rozdělení polí na jednotlivé trojůhleníky, které tvoří drobné rámy spojené v jeden konstrukční celek. Díky vlastnostem bambusu je možné v této konstrukci užívat subtilnějších dílů a větších rozpon. Přesahy střechy jsou podpírány šikmými sloupy kotvenými do základu. Tyto podpěry jsou provázány jak s pochozí konstrukční deskou tak se systémem zastřešení. Pomáhají tak uvtořit velmi  prostorově tuhou ale zároveň subtilní konstrukci. Střecha je pokrytá podle místní tradice sušenými stébly trávy a listy místních keřů.

Zpět k článkům.