Velká voda v údolí

Necelých čtrnáct dní po zprávách o zemětřesení v Nepálu a naštěstí rychle rozptýlených obavách, že otřesy zasáhly i oblast severní Indie a Zanskaru, se na sociálních sítích a v indických médiích začaly objevovat informace o velké povodni, která se prohnala od oblasti blízko kláštera Phuktal až do Padumu a způsobila značné materiální škody v části údolí Lungnak i v dalších oblastech.

O tom, že povodeň hrozí, se hovoÅ™ilo již od začátku roku. 31. prosince 2014 byla totiž Å™eka Phuktal, mezi místními známá také jako Å™eka Carap, zablokovaná sesuvem půdy. BÄ›hem následujících mÄ›síců, kdy voda nemohla odtékat a v místÄ› se hromadila, doÅ¡lo k vytvoÅ™ení 14 km dlouhé vodní nádrže. Oblast byla monitorována, orgány pověřené odstranÄ›ním Å¡kod údajnÄ› hrozbu potenciálního protržení nádrže zmírnily. I pÅ™esto se 7. kvÄ›tna 2015 vodní nádrž protrhla. Následná povodeň zničila infrastrukturu v lungnacké oblasti Zanskaru (od Phuktalu do Padumu) a v dalších oblastech, které se nacházejí podél Å™ek Zanskar a Indus. NedoÅ¡lo ke ztrátám na životech lidí ani zvířat, neboÅ¥ bezprostÅ™ednÄ› ohrožené oblasti byly včas evakuovány, v oblasti vÅ¡ak bylo zničeno mnoho automobilem sjízdných, pěších vysutých i tradičních lanových mostů. VýznamnÄ› poÅ¡kozena byla obdÄ›lávaná půda, sady a háje, voda také odplavila zásoby dÅ™eva podél bÅ™ehu Å™ek.

Dle dostupných informací se v Ãºdolí intenzivnÄ› pracuje na obnovení zničených mostů a cest. Přístup do Lungnaku z padumské strany je ovÅ¡em obtížný. Kargyak ani Sluneční Å¡kolu povodeň bezprostÅ™ednÄ› nezasáhla – vesnice leží na opačném konci údolí, dá se do ní tedy bez problémů dostat pÅ™es sedlo Shingo-La.

zdroj: Měsíčník Stawa, červen 2015; článek Protržení phuktalské vodní nádrže (Phugtal Reservoir Breach) autora Tsering Dolkar

autor fotografií: Stanzin Likdon, publikováno s laskavým svolením autora a mÄ›síčníku Stawa

Zpět k článkům.