Velká voda v údolí

Necelých čtrnáct dní po zprávách o zemětřesení v Nepálu a naštěstí rychle rozptýlených obavách, že otřesy zasáhly i oblast severní Indie a Zanskaru, se na sociálních sítích a v indických médiích začaly objevovat informace o velké povodni, která se prohnala od oblasti blízko kláštera Phuktal až do Padumu a způsobila značné materiální škody v části údolí Lungnak i v dalších oblastech.

O tom, že povodeň hrozí, se hovořilo již od začátku roku. 31. prosince 2014 byla totiž řeka Phuktal, mezi místními známá také jako řeka Carap, zablokovaná sesuvem půdy. Během následujících měsíců, kdy voda nemohla odtékat a v místě se hromadila, došlo k vytvoření 14 km dlouhé vodní nádrže. Oblast byla monitorována, orgány pověřené odstraněním škod údajně hrozbu potenciálního protržení nádrže zmírnily. I přesto se 7. května 2015 vodní nádrž protrhla. Následná povodeň zničila infrastrukturu v lungnacké oblasti Zanskaru (od Phuktalu do Padumu) a v dalších oblastech, které se nacházejí podél řek Zanskar a Indus. Nedošlo ke ztrátám na životech lidí ani zvířat, neboť bezprostředně ohrožené oblasti byly včas evakuovány, v oblasti však bylo zničeno mnoho automobilem sjízdných, pěších vysutých i tradičních lanových mostů. Významně poškozena byla obdělávaná půda, sady a háje, voda také odplavila zásoby dřeva podél břehu řek.

Dle dostupných informací se v údolí intenzivně pracuje na obnovení zničených mostů a cest. Přístup do Lungnaku z padumské strany je ovšem obtížný. Kargyak ani Sluneční školu povodeň bezprostředně nezasáhla – vesnice leží na opačném konci údolí, dá se do ní tedy bez problémů dostat přes sedlo Shingo-La.

zdroj: Měsíčník Stawa, červen 2015; článek Protržení phuktalské vodní nádrže (Phugtal Reservoir Breach) autora Tsering Dolkar

autor fotografií: Stanzin Likdon, publikováno s laskavým svolením autora a měsíčníku Stawa

Zpět k článkům.