Sluneční škola v Kargyaku slaví 10ti leté výročí

21. září uběhne 10 let od otevření Sluneční školy v himalájském Kargyaku - jednom z posledních míst, kde ve výšce 4200 m přežívá původní tibetská kultura. Před otevřením školy umělo v malé vesnici s 200 obyvateli trochu číst zhruba 10 lidí a děti musely být za vzděláním posílány na internátní školy do vzdálených měst. Dnes má Sluneční škola své absolventy a díky projektu se podařilo zastavit vysidlovaní vesnice.

Surya, která Å¡kolu podporuje, kromÄ› výuky běžných Å¡kolních pÅ™edmÄ›tů, učí obyvatele i hygienickým návykům, první pomoci, podporuje obnovu tradičních Å™emesel, nebo pomáhá se zalesnÄ›ním oblasti. Dobrovolníci ze Surye vesničanům ale ukázali i to, jak pÄ›stovat zeleninu ve skleníku v zimních mÄ›sících. To vÅ¡e bez jediné dotace EU nebo české vlády. "Projekt financují dárci, kteří chápou a dokáží ocenit jeho jedinečné poslání," Å™Ã­ká autor projektu a zakladatel sdružení Jan Tilinger.


Surya se v místních snaží také posílit povÄ›domí o unikátnosti místní kultury. "Dalším posláním projektu je zachovat život v zapadlých oblastech svÄ›ta a zabránit tak zbytečné migraci", vysvÄ›tluje Tilinger. Indická vláda plánuje pÅ™es celou oblast vést tzv. transhimalájskou dálnici. Obyvatelé doposud izolovaného Kargyaku tak dostávají díky vzdÄ›lání i možnost důstojnÄ› obstát v novém svÄ›tÄ›, který s sebou stavba transhimálajské silnice nevyhnutelnÄ› pÅ™inese.


Sluneční škola je projektována jako zero carbon dům. Díky využití slunečního záření lze školu vytápět i v zimních měsících na 17°C. Výuka proto může probíhat celoročně a prázdniny se mohou částečně přesunout na letní měsíce, kdy většina obyvatel sklízí pole.


Dnes už je The Sun School in Kargyak známá po celém svÄ›tÄ› a stala se inspirací pro okolní vesnice, ve kterých také vyrostly nové Å¡koly podobné konstrukce. Jan Tilinger tak naplnil svou původní ideu - vytvoÅ™it ukázkový model stavby pro Å¡irší využití i v okolních vesnicích. O jeho práci má zájem Å™ada evropských univerzit. Na pÅ™ednáškách ukazuje, jak mohou rozvojové projekty efektivnÄ› fungovat s ohledem na tradice a životní i přírodní podmínky místních obyvatel.  


Konečným cílem projektu Sluneční Å¡koly je, aby byla schopná fungovat nezávisle na sdružení. "Chceme místní naučit, aby se dokázali o provoz i technické zázemí Å¡koly starat sami a jednoho dne tak s organizací pÅ™estÅ™ihli pomyslnou pupeční šňůru," Å™Ã­ká Tilinger.  Surya pak bude moci pomáhat zase jinde. Už teď jsou v plánu další projekty v rozvojových oblastech.


10 leté výročí Sluneční Å¡koly v Kargyaku podpoří koncerty Ivy Bittové a tibetského hudebníka Ančuka, který českému publiku pÅ™edstaví hru na dranyen - tibetskou kytaru. Dvojice koncertů s názvem Iva Tibettová probÄ›hnou 21. 11. v BrnÄ› a 22. 11. v Praze. Výtěžek ze vstupného a dražby na koncertech pomůže jak sdružení Surya tak druhé české himálajské Å¡kole Brontosaurů v Himálajích.

  

Každý může podpoÅ™it projekt Surya také na http://www.surya.cz/artgallery koupí fotografií v galerii fotek.


Pro novináře jsou fotky k dispozici na webu organizace anebo ve vyšší kvalitÄ› na vyžádání 

jan.tilinger@suryaschool.org

Zpět k článkům.